Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Krajina střelců

Krajina střelců

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po del­ší době tady máme zase wes­tern - mož­ná tro­chu roz­vláč­ný, ale ne nud­ný, s pro­myš­le­ný­mi cha­rak­te­ry postav, ale bohu­žel limo­ná­do­vým kon­cem. Kevin Costner se tím­to vra­cí na wes­ter­no­vé plát­no jako reži­sér i jako hlav­ní posta­va.

Dva zku­še­ní honá­ci Charley Waite (Kevin Costner) a Boss Spearman (Robert Duvall) dopro­vá­ze­ni dvě­ma méně zku­še­ný­mi spo­leč­ní­ky Buttonem (Diego Luna) a Mosem (Abraham Benrubi) ženou svo­je stá­do a žijí ve ste­pi cel­kem pokoj­ným kov­boj­ským živo­tem, dokud je ces­ta nedo­ve­de k jed­no­mu zapad­lé­mu pohra­nič­ní­mu měs­teč­ku, kte­ré je nepři­ví­tá zrov­na vlíd­ně. Místní šerif ovlá­da­ný boha­tým ran­ge­rem Baxterem nemá rád při­van­dro­val­ce, tak­že chudá­ka Mose, kte­rý jede do měs­ta kou­pit jíd­lo nechá nemi­lo­srd­ně zmlá­tit a zavřít do věze­ní. Konflikt se stup­ňu­je a vrcho­lí nemi­lo­srd­nou bitvou, kdy jsou naši honá­ci nuce­ni vzít zákon do svých rukou a tyra­nii ran­ge­ra Baxtera zasta­vit.

První část fil­mu je vel­mi roz­vláč­ná a v pod­sta­tě se tam toho moc neo­de­hra­je. Ve dru­hé čás­ti, kdy se honá­ci při­blí­ží k měs­tu, při­chá­zí na řadu napě­tí, vychá­ze­jí­cí ze zvlášt­ních udá­los­tí, kte­ré jejich pří­jez­dem nasta­nou. Než dojde k samot­né­mu stře­tu, dlou­ho je pozo­ru­je čtvě­ři­ce jezd­ců v mas­kách při­po­mí­na­jí­cích Kuk-Lux-Klan a oni se jen doha­du­jí, co je vlast­ně za pro­blém, proč jsou zde něko­mu na obtíž. Ve tře­tí čás­ti dochá­zí nej­pr­ve k pozná­ní nepří­te­le a nako­nec k ote­vře­né pře­střel­ce. Závěr, jak už jsem řekl, vše lehce poka­zí sla­ďouč­kým hap­pyen­dem. Klidně to moh­lo dopad­nout stej­ně a při­tom se ode­hrát pří­měj­ším způ­so­bem.

O filmu:

USA, 2003, 140 min
Oficiální web: Open Range
Režie: Kevin Costner
V hlav­ních rolích: Kevin Costner, Robert Duvall, Diego Luna, Dean McDermott, Kim Coates, Ian Tracey, Annette Bening, James Russo, Michael Jeter, Michael Gambon, Abraham Benrubi


Podívejte se na hodnocení Krajina střelců na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56058 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69438 KB. | 29.11.2023 - 18:20:58