Kritiky.cz > Krátké recenze > Kryptid (2020) (seriál)

Kryptid (2020) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Teenagerský horo­ro­vý seri­ál z pro­stře­dí střed­ní ško­ly ze Švédska.

Jsem tro­chu zkla­ma­ný, jeli­kož po úvod­ních 2 dílech jsem byl doslo­va nad­še­ný ( Scéna, kde explo­du­je tee­nager je dost mož­ná nej­lé­pe nato­če­nou zfil­mo­va­nou scé­nou, kde člo­věk explo­du­je ever) a pochva­lu si zaslou­ží zvu­kař, jeli­kož hlav­ní hrdi­na tam pro­ží­vá poměr­ně sil­né halu­ci­na­ce a zvuk pří­tom­ný je oprav­du per­fekt­ní, ale s dal­ší­mi díly nad­še­ní postup­ně kle­sa­lo.

Trochu mi vadí, že seri­ál neví čím pořád­ně chce být a zahr­nul zde od kaž­dé­ho něco, ale nic nedo­táh­ne pořád­ně. Objeví se zde kult, kte­rý nemá žád­ný smy­sl, pros­tě tu jen je, ale nic nepro­ve­de. V jeze­ru něco pla­ve ( když říkám něco, tak pro­to, že to tvůr­ci neu­ká­žou) a když už v úvo­du tvůr­ci navna­dí tak skvě­lou scé­nou, tak by člo­věk dou­fal, že se jí dočká víc než 2x za 10 dílů. Mnohem víc než na horo­ro­vé pro­pri­e­ty se zde kla­de důraz na to, kdo s kým chrá­pe a kdo koho pod­vá­dí, což díky poměr­ně sym­pa­tic­kým posta­vám není až tak otrav­né jako někde jin­de, ale věno­vat tomu 80% seri­á­lu beru jako pod­raz. Navíc jsem naštva­ný, že se zde nic nevy­svět­lí a na žád­nou otáz­ku divák nedo­sta­ne odpo­věď.

Naštěstí je to nato­če­no poměr­ně obstoj­ně a díly jsou po 20 minu­tách, tak seri­ál nestih­ne nudit, ale roz­hod­ně jsem nedo­stal to, co jsem si objed­nal.

Příběh***, Akce>Ne, Humor**„ Násilí***, Zábavnost***, Hudba****, Vizuál***, Atmosféra***, Napětí***. 5.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44922 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72123 KB. | 23.05.2024 - 13:57:13