Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia1 00000525
Mafia1 00000525
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koncem záři vyjde aktu­a­li­zo­va­ná hra Mafia, kte­rá bude kom­plet­ně nové pře­dě­la­ná pro moder­ní počí­ta­če a kon­zo­le. Dnes se uve­řej­nil prv­ní trai­ler, kte­rý obsa­hu­je zábě­ry z hra­ní oblí­be­né mise 9 - Výlet do pří­ro­dy.

Nesmíme zapo­me­nout, že hra vyjde 25. září 2020 a bude obsa­ho­vat čes­kou loka­li­za­ci. T. j. čes­ké titul­ky a čes­ký dabing, do kte­ré­ho se vrá­ti­la vět­ši­na dabé­rů z původ­ní hry - Tommy Angelo - Marek Vašut, Paulie - Petr Rychlý,Sam - Luděk Čtvrtlík ‚Frank: Dalimil Klapka,Detektiv Norman: Alexej Pyško,Don Salieri - Marcel Vašinka,Don Morello - Ludvík Král,Sára -  Lucie Pernetová.