Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O VLÁSEK

Huntova a Walkerova heli­kop­té­ra do sebe na kon­ci vzduš­né honič­ky nara­zí a spad­nou na vršek hory. Poté se mezi dvě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi ode­hra­je str­hu­jí­cí sou­boj. McQuarrie chtěl, aby se scé­na ode­hrá­va­la na kra­ji úte­su a zahr­no­va­la neče­ka­ný pád. Ale i přes­to, že na Novém Zélandu hory pře­vlá­da­jí, nemohl tým odbor­ní­ků sta­ra­jí­cí se o výběr loka­lit najít to, co zde reži­sér hle­dal.

Poté, co v růz­ných zemích hle­da­li ide­ál­ní loka­li­tu, roz­hod­li se pro nor­ský Preikestolen, malou pla­ni­nu s ost­rým úte­sem téměř 600 m nad fjor­dem. Toto mís­to sice bylo ide­ál­ní loka­li­tou na scé­nu sou­bo­je, nicmé­ně se uká­za­lo, natá­čet tady, je oprav­du výzvou. Je zde vel­mi nevy­zpy­ta­tel­né poča­sí jako krupo­bi­tí, sníh, déšť a ost­ré slun­ce – někdy i vše dohro­ma­dy v jeden den. Když se tým potře­bo­val dostat na mís­to natá­če­ní, aby měl o loka­li­tě lep­ší před­sta­vu, vítr byl ten den tak sil­ný, že se muse­li pla­zit, aby je neod­fou­kl přes okraj dolů. Počasí se s blí­ží­cí se zimou jenom zhor­šo­va­lo. Tyto nároč­né pod­mín­ky bohu­žel Tomovi po jeho zra­ně­ní neda­ly vůbec odpo­či­nout.

„Tom a Henry byli tam naho­ře v oprav­du hroz­né zimě a nevy­zpy­ta­tel­ném teré­nu,“ říká McQuarrie. „V té době měl Tom pořád zlo­me­ný kot­ník, tak­že to pro něj bylo extrém­ně nepří­jem­né.“ Produkci trá­pi­ly pro­dle­vy kvů­li špat­né­mu poča­sí a v jed­nu chví­li neby­lo vůbec jis­té, jest­li se natá­če­ní stih­ne před začát­kem zimy vůbec dokon­čit. Stihlo se to, ale zhru­ba 15 minut po odle­tu posled­ní heli­kop­té­ry se zbyt­kem týmu ude­ři­la váni­ce, kte­rá celou oblast spo­leč­ně se vším vyba­ve­ním pohřbi­la pod sně­hem. Některé vyba­ve­ní tak tady muse­li fil­ma­ři nechat až do násle­du­jí­cí­ho jara.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96174 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72428 KB. | 25.05.2024 - 16:26:51