Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

NIC NENÍ JAKO REALITA

            I přes­to, že McQuarrie naschvál fil­mu dodal odliš­ný ráz, věděl, že je zásad­ní zacho­vat klí­čo­vé hod­no­ty fil­mu, kte­ré se k této iko­nic­ké akč­ní fran­ší­ze pojí. „Mission: Impossible je hlav­ně o oprav­do­vých fyzic­kých výko­nech, prak­tic­kém pro­ve­de­ní a o oprav­do­vých mís­tech za pou­ži­tí co nejmen­ší­ho množ­ství zele­né­ho plát­na,“ říká.

            Každý díl Mission: Impossible zahr­nu­je něja­ký neza­po­me­nu­tel­ný kaska­dér­ský kou­sek balan­cu­jí­cí na hra­ně mezi živo­tem a smr­tí. V Misson: Impossible – Ghost Protocol to bylo špl­há­ní na dubaj­ský Burj Khalifa, nej­vyš­ší mra­kodrap na svě­tě. V Mission: Impossible – Národ gráz­lů to byl závěs na dve­řích od Airbusu A400M Atlas při star­tu vojen­ské­ho leta­dla.

            „Tom strá­vil pří­pra­va­mi na ten­to film více než rok,“ říká reži­sér. „Bylo zde hod­ně spe­ku­la­cí o tom, co za kaska­dér­ský kou­sek to bude ten­to­krát.“

            I když jsou všech­ny kaska­dér­ské kous­ky šoku­jí­cí a napí­na­vé, tvůr­ci fil­mu se vždy sna­ží ubrá­nit se nere­a­lis­tic­kým a super­hr­din­ským scé­nám, říká koor­di­ná­tor kaska­dér­ských scén a dru­hý reži­sér Wade Eastwood. „Není to jeden z těch ani­mo­va­ných fil­mů, ve kte­rých hrdi­no­vé léta­jí 200 m nad stře­cha­mi aut a dopad­nou na nohy. My tvo­ří­me akci, kte­rá je reál­ná. Myslím, že to je důvod, proč divá­ci s Ethanem tolik sym­pa­ti­zu­jí. Ethan Hunt je pro ně lid­ská bytost. Ví, co je jeho úko­lem. Nevybere si vždy ten nej­jed­no­duš­ší způ­sob, ale dává do toho všech­no, tak­že musí­me vytvo­řit akč­ní scé­ny, kte­ré divá­ky dosta­nou, ale záro­veň se jim zasmě­jí a uvě­ří jim.“

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85748 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72429 KB. | 25.05.2024 - 09:46:13