Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

KLADIVO

Ve fil­mu Mission: Impossible – Fallout se před­sta­ví i August Walker, agent CIA, kte­ré­ho hra­je Henry Cavill a kte­rý musí jít na pří­kaz ředi­tel­ky CIA Sloane pro­ti Ethanovi. „V tom pří­bě­hu je tako­vou naší divo­kou kar­tou,“ říká McQuarrie. „Mezi ním a Ethanem panu­je jis­tá nevra­ži­vost, kte­rá v prů­bě­hu fil­mu gra­du­je.“

Je hlav­ním vra­hem CIA. „Je to čis­tič, zba­ví se lidí, kte­ré není mož­né zajmout. Ale ješ­tě více je anar­chis­tou.“ Cruise hod­ně vyzdvi­hu­je jeho výkon v Muži z oce­li. „Je nesku­teč­ně sil­ný – atle­tic­ký, cha­risma­tic­ký a umí vystu­po­vat na plát­ně sám za sebe. Diváci sami uvi­dí, že nic nepřed­stí­rá. McQ pro něj napsal jedi­neč­nou roli – je váž­ně skvě­lým pro­tiv­ní­kem.“

Cavillova role vyža­do­va­la, aby během natá­če­ní pod­stou­pil nespo­čet extrém­ně nepří­jem­ných situ­a­cí, říká McQuarrie. „Měl oprav­du nezá­vi­dě­ní­hod­nou pozi­ci, pro­to­že byl doslo­va ve všech scé­nách, kte­ré se ode­hrá­va­ly v mra­zi­vém, hroz­ném a zni­ču­jí­cím pro­stře­dí a záro­veň na sobě neměl téměř žád­né ochran­né oble­če­ní,“ říká reži­sér. „Byl v ote­vře­né heli­kop­té­ře, kte­rá letě­la přes 160 km/h ve 2tisícové výš­ce nad ledov­cem na Novém Zélandu a visel z 600 m vyso­ké­ho úte­su v Norsku. Přesto byl vždyc­ky pozi­tiv­ní a do vše­ho se hned pus­til. Je to nesku­teč­ný gentle­man a fan­tas­tic­ký herec. Byla radost s ním pra­co­vat i kvů­li jeho skvě­lé­mu smys­lu pro humor.“

Sean Harris se vra­cí jako Solomon Lane – původ­ně niče­ma z dílu Národ gráz­lů, kte­rý se těší na odpla­tu za to, co mu Ethan v před­cho­zím fil­mu pro­ve­dl. „Lane viní Ethana za zni­če­ní vše­ho, co vybu­do­val,“ říká reži­sér. „Jako padou­cha vidí Ethana, ne sebe samé­ho a je odhod­la­ný to Ethanovi doká­zat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42651 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72428 KB. | 25.05.2024 - 10:55:12