Kritiky.cz > Recenze knih > Moje záhradní kuchařka

Moje záhradní kuchařka

DSC 0074
DSC 0074
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách. Páči sa mi to, v súčas­nos­ti sa roz­má­ha trend zdra­vé­ho vare­nia, ide­ál­ne z bio potra­vín a „najo­ve­re­nej­šie bio“ pochá­d­za z vlast­nej záhrad­ky.

Kniha zaujme už na prvý pohľad – na oba­le je tekvi­co­vá polie­vka, na zad­nej stra­ne pes­t­ro­fa­reb­né papri­ky a para­daj­ky doslo­va lákajú otvo­riť kni­hu. A tam je to tiež veľ­mi pek­ne fareb­né.

V kni­he sa nachá­d­za­jú pre­do­všet­kým recep­ty obsa­huj­úce ovo­cie a zele­ni­nu, nájdu sa aj hrí­by. Nečakajte typic­ké mäso­vé recep­ty na kaž­dej dru­hej stra­ne. Mäso sa v kni­he vysky­tu­je pome­nej (asi naj­vi­ac mäso­vých recep­tov je s ryba­mi). Recepty, kto­ré kni­ha pre­zen­tu­je, sú zdra­vé a keď­že sú mno­hé z nich bez mäsa, tak aj vege­ta­ri­án­ske. Myslím však, že lasag­ne ale­bo pala­cin­ky neu­ra­zia žia­d­ne­ho „mäso­žrav­ca“. Recepty sú rôz­ne – vare­né jed­lá, stu­de­né šalá­ty, polie­vky, hlav­né cho­dy, peče­né aj nepe­če­né zákus­ky, recep­ty na želé ale­bo mar­me­lá­du... Kniha je skrát­ka rôz­no­ro­dá, fareb­ná, pouč­ná (ja som dote­raz neve­de­la, že exis­tujú via­ce­ré fareb­né odro­dy karfiólu/ květá­ku) a na kaž­dej dvoj­strán­ke sa nachá­d­za­jú uži­toč­né tipy.

Asi naj­vi­ac sa mi na kni­he páči­lo (a vôbec som to nečaka­la), že sa v kni­he vyskyt­li aj návrhy na netra­dič­né (t.j. púta­vé a vtip­né) ser­ví­ro­va­nie pokr­mov. Pobavili ma kar­fi­lo­lo­vé oveč­ky ale­bo ohni­vo­čer­ve­ná cho­bot­ni­ca vytvo­re­ná z papri­ky. Sú jed­no­du­ché na prí­pra­vu, no popri­tom oča­ria. Rozhodne nie­čo z toho vysk­ú­šam.

Nie som bohvie­a­ký šéf­ku­chár, pre­to som sa roz­hod­la, že na zači­a­tok vysk­ú­šam nie­čo nená­roč­né a pode­lím sa s vami o výsle­dok.

Záverečné hod­no­te­nie – 98%

Tie dva per­cen­tá som kni­he nedo­pri­a­la len pre­to, že som „typic­ký mäso­žra­vec“ a uví­ta­la by som omno­ho viac recep­tov s mäsom. V koneč­nom dôsled­ku je však kni­ha ver­ná svo­ju názvu, je to pred­sa „záhrad­ná kuchár­ka“ a pre­to je pocho­pi­teľ­né, že mäso je súčas­ťou recep­tov iba mini­mál­ne.

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80547 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71608 KB. | 14.07.2024 - 06:02:27