Kritiky.cz > Spoilery > Mumie aneb: „Ničitelé ztraceného Ihmotepa“

Mumie aneb: „Ničitelé ztraceného Ihmotepa“

Mumie
Mumie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Když je mumie vlh­ká po ote­vře­ní její­ho sar­ko­fá­gu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pou­ze leda­ja­ká mumie, ale je to mumie Egyptského kně­ze Ihmotepa, kte­rý pro svou lás­ku, hod­lal i zemřít. Spíše být zaži­va zasar­ko­fá­go­ván a ožrán maso­žra­vý­mi brou­ky - Skaraby.

Po ote­vře­ní rakve sta­čí najít „kni­hu mrtvých“ a už začí­ná konec svě­ta. Tedy deset Egyptských ran. Voda se změ­ní v krev a tak dále.

Proti Ihmotepovy a jeho devasta­ci Egypta sto­jí tři lidé. Jsou to vlast­ně čty­ři, ale dív­ku Evelyn si Ihmotep (Mumie) při­vlast­ní a plá­nu­je jí zavraž­dit, aby se podru­hé poku­sil o oži­ve­ní své milen­ky. První oži­ve­ní bylo před jeho pohřbe­ním, ale než je scho­pen dokon­čit oži­ve­ní je zajat fara­ó­no­vý­mi stou­pen­ci. I to dru­hé oži­ve­ní se mu nepo­da­ří. To by nebyl potres­tán. Kromě dív­ky Evelyn jdou pro­ti němu Rick (voják), Jonathan (Evelynin bra­tr) a Ochránce tajem­ství Ihmotepa.

Do své plné rege­ne­ra­ce lze ovliv­nit Ihmotepa koč­kou. Radši před ní utí­ká, než by se sní setkal. Dvakrát ho kočka vyru­ší, než dosáh­ne úpl­né rege­ne­ra­ce. Regeneruje se tím, že vysá­vá všech­ny lidi, kte­ří byli při obje­ve­ní kni­hy mrvých. To jsou Angličtí bada­te­lé, kte­ří kni­hu mrtvých obje­vi­ly. První setká­ní Ihmotepa s koč­kou je ihned poté, co vysa­je prv­ní­ho Anglána. Je vyru­šen naši­mi dob­ro­dru­hy, kte­ří obje­ví, že Ihmotepovi pomá­há zrád­ce Beni. Druhé setká­ní nastá­vá, když Ihmotep sko­ro už v celé své krá­se (jak vypa­dal v Egyptě za mla­da) líbá Evelyn a je vyru­šen Rickem s bílou koč­kou v náru­čí. Krásně po ihmo­te­pov­sky zmi­zí. Obalí se píseč­ným vírem.

Pro záchra­nu svě­ta se naši dob­ro­dru­zi musí vrá­tit zpět na mís­to pohřbe­né mumie a tam najít „Knihu živých“ a pře­číst jí. Co se jim poda­ří. Rick se pro­bí­jí mumi­e­mi, Evelyn boju­je s oživlou milen­kou Ihmotepa. A Ochránce zemře pro záchra­nu svě­ta. (Na kon­ci je však opět živý).

Nakonec je Ihmotepovo měs­to zni­če­nou po sty­lu Indiána Jonese. Zrádce omy­lem zapne vypí­nač a začne padat strop. Nestihne najít vchod a je zaži­va sežrán Skaraby. Naši přá­te­lé stih­nou ode­jít a za nimi je napros­tá zká­za. Padají ská­ly, zdi...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58355 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72149 KB. | 18.04.2024 - 03:11:21