Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hancock: Zklamání a nedostatek nadšení ve spojení Berga a Willa Smitha

Hancock: Zklamání a nedostatek nadšení ve spojení Berga a Willa Smitha

Photo © Sony Pictures Releasing
Photo © Sony Pictures Releasing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Když se spo­jí býva­lý herec z Chicago Hope a sou­čas­ně zruč­ný reži­sér (Vítejte v džun­g­li, Království) Peter Berg s nej­vět­ší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nos­ti Willem Smithem, čeká­te, že Vám jejich spo­lu­prá­ce při­ne­se výteč­nou podí­va­nou, kte­rá vás uspo­ko­jí ve všech ohle­dech. Tentokráte se nám, ale něco troš­ku zvrt­lo a mís­to špič­ko­vé lahůd­ky se dočká­te spí­še sluš­ně odve­de­né prá­cič­ky, kte­rá vás sice nezkla­me, ale ani nena­dchne.Hancock pod­le trai­le­rů vypa­dal na vel­ký hit, kte­rý si nebu­de brát ser­vít­ky, žád­né útlo­cit­né vtíp­ky, poli­tic­ky korekt­ní hláš­ky a jem­ný humor. Spíše se zdá­lo, že film bude sázet na drs­né gagy a na to, že hlav­ní hrdi­na nebu­de brát žád­né ohle­dy na toho, kdo se mu zne­lí­bí.

V tom­to ohle­du Hancock nezkla­me. Will Smith jako super­hr­di­na, kte­rý si spí­še láme hla­vu s tím, kde seže­ne novou flaš­ku whis­key než s tím, že při svých záchran­ných akcích zni­čí půl­ku blo­ku, fun­gu­je. A lidé jeho poně­kud neo­hra­ba­né počí­ná­ní rádi „oce­ní“ nadáv­ka­mi. Hancock to sice obvykle igno­ru­je, ale když ho někdo váž­ně naštve, tak se s ním nemaz­lí. Auto plné zlo­čin­ců nabod­ne na vršek budo­vy, drzé­ho fran­couz­ské­ho sprat­ka vyho­dí do výš­ky sto­vek met­rů, pros­tě a jed­no­du­še kaž­dý brzy pocho­pí, že pro­vo­ko­vat ožra­lé­ho člo­vě­ka, kte­rý doká­že létat a má super­sí­lu, se nevy­plá­cí.

Hancock je se svým živo­tem doce­la spo­ko­je­ný. Přebývá v kara­va­nu (občas ale usne na lavič­ce), jeho nej­lep­ším kama­rá­dem je plná flaš­ka chlas­tu, a když se mu náho­dou chce, tak pře­ka­zí něja­ké­mu zlo­čin­ci jeho plá­ny. Jenže to, že při svých akcích nebe­re ohle­dy na maje­tek lidí, to vyslo­ve­ně dráž­dí stát­ní orgá­ny.

Při jed­nom ze svých dal­ších kous­ků Hancock zachrá­ní pra­cov­ní­ka pub­lic relati­ons Raye (Jason Bateman), kte­rý se roz­hod­ne, že se odvdě­čí tak, že se poku­sí o zdán­li­vě nemož­né – z nená­vi­dě­né­ho Hancocka udě­lá Hancocka obdi­vo­va­né­ho.

Od této chví­li se začnou odví­jet dvě dějo­vé linie – Hancock, kte­rý se sna­ží zalí­bit se nevr­lé­mu oby­va­tel­stvu a Hancock, kte­rý začí­ná něco poci­ťo­vat k Rayově ženě Mary (Charlize Theron). Ta prv­ní je rela­tiv­ně sluš­ná, nabíd­ne něko­lik zají­ma­vých akč­ních scén, ale na sou­čas­ně v ní chy­bí pořád­ný zápo­rák a pří­běh zrov­na negra­du­je. Ta dru­há zase postrá­dá roman­tic­ký nádech (ne, snad, že by někdo čekal „čer­ve­nou kni­hov­nu“, ale jeden poli­bek a pro­ho­ze­ní zdí nesta­čí k tomu, abys­te uvě­ři­li vzta­hu mezi Hancockem a Mary). Postupně se skr­ze Mary dozví­dá­te i něco o Hancockově minu­los­ti, ale moc infor­ma­cí pro­zra­ze­no není.

Slušně zvlád­nu­té jsou akč­ní sek­ven­ce plné tri­ko­vých efek­tů, ale ani tady to není ide­ál­ní. Vizuální efek­ty jsou vel­mi sluš­né, o tom žád­ná dis­ku­se, ale akce je někdy nato­lik zma­te­ná, že nestí­há­te sle­do­vat, co se vlast­ně děje.

Citelně také chy­bí pořád­ný pro­tiv­ník, se kte­rým by se Hancock oťuká­val, aby se s ním nako­nec v bom­bas­tic­kém finá­le utkal. Sice se tu obje­ví pár pomstych­ti­vých zlo­čin­ců, ale nedo­sta­nou tolik pro­sto­ru, abys­te si je zapa­ma­to­va­li jako anti­hr­di­ny, kte­ří si zaslou­ží, aby jim Hancock nako­pal zadek.

Nebýt Willa Smitha, kte­rý (nepře­kva­pi­vě) podá­vá hod­ně dob­rý výkon, tak bych byl z Hancocka zkla­ma­ný. Problémem fil­mu je, že pořád­ně negra­du­je, občas vám nabíd­ne akč­ní scé­nu jin­dy sluš­ný gag, ale jako celek to nějak nedr­ží pořád­ně pohro­ma­dě.

Z téma­tu se dalo vyždí­mat něco navíc, ale pokud nepů­jde­te do kina s vyso­ký­mi náro­ky, tak dosta­ne­te sluš­nou let­ní zába­vu u kte­ré pře­žvýk­ne­te pyt­lík pop­cor­nu a z kina ode­jde­te s leh­kou hla­vu. V pamě­ti vám ovšem asi nic neu­víz­ne, pro­to­že film na vás neza­pů­so­bí ani extra špat­ně, ani extra dob­ře.


Podívejte se na hodnocení Hancock na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
lol

nesku­teč­ná blbost a Will je tam tra­gic­kej

  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda: Vizuálně poutavý snímek s nejistou identitou žánru2. října 2023 Já, legenda: Vizuálně poutavý snímek s nejistou identitou žánru Filmovou adaptaci stejnojmenné knihy Já, legenda je těžké uchopit v její podstatě. Je to žánrový chameleon, který navíc vizuálně evokuje počítačovou hru. Vášnivý diskurz a rozporné názory […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. listopadu 2022 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2: Sebejistější, akčnější a drsnější jízda plná humoru a narážek23. července 2024 Deadpool 2: Sebejistější, akčnější a drsnější jízda plná humoru a narážek Wade (Ryan Reynolds) se pomalu ale jistě usadil do své role zabijáka padouchů, kterému není nic moc svaté. Pomalu ale jistě zvládá likvidovat různé zločinecké organizace po celém světě, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mizerové: Na život a na smrt4. června 2024 Mizerové: Na život a na smrt Policisty Mikea Loweryho (Will Smith) a Marcuse Burnetta (Martin Lawrence) čeká mise, která by je nenapadla ani v těch nejdivočejších snech. Jejich nedávno zesnulý nadřízený, kapitán […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48340 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72045 KB. | 23.07.2024 - 16:28:57