Kritiky.cz > Články > Nevinné lži II.

Nevinné lži II.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na pod­zim se začnou v České tele­vi­zi vysí­lat dal­ší díly úspěš­né mini­sé­rie Nevinné lži, vysí­la­cí čas bude v nedě­li ve 20 hodin, prv­ní díl se bude odvy­sí­lán 7. září.

První série se vysí­la­la na jaře roku 2013, kdy bylo uve­de­no 8 dílů. Minisérie se setka­la s klad­ným při­je­tím divá­ků i odbor­né veřej­nos­ti, a to bylo také jed­ním z důvo­dů, proč se tvůr­ci roz­hod­li pro nato­če­ní dal­ší série, kte­ré bude mít dílů pět.

Producenty Nevinných lží jsou Tereza a Jan Vrabelovi, kte­ří se podí­le­li i na prv­ní sérii. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá pro­běh­la v úte­rý 26.srpna, infor­mo­va­li novi­ná­ře a foto­gra­fy o základ­ních fak­tech mini­sé­rie a násled­ně se spo­leč­ně s při­zva­ný­mi hos­ty vyja­d­řo­va­li k jed­not­li­vým dílům a jejich natá­če­ní.

Společným jme­no­va­te­lem nových dílů je to, že jsou zasa­že­ny do sou­čas­nos­ti a ode­hrá­va­jí se v reál­ných pro­stře­dích měs­ta i ven­ko­va. Autoři série uved­li, že kon­cep­tem cyk­lu je to, že jed­not­li­vé díly jsou komor­ní intim­ní pří­běhy, kte­ré se ode­hrá­va­jí v sou­čas­nos­ti a téma­ta jsou aktu­ál­ní.

Ve dru­hé mini­sé­rii opět hra­je sil­né herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré dáva­li pro­du­cen­ti dohro­ma­dy s reži­sé­ry a se Zuzanou Povýšilovou z České tele­vi­ze. Uvidíme např. Reginu Rázlovou, Janu Preissovou, Barboru Kodetovou, Ondřeje Vetchého, Stanislava Majera, Kryštofa Hádka, aj.

Od 7.září tak bude v hlav­ním vysí­la­cím čase České tele­vi­ze 5 pří­běh: Zrádce, Na dně skle­nič­ky, Vedlejší pří­zna­ky, Gamemaster a Moje prav­da. Scénáře vytvo­ři­li Petr Kolečko, Jan Prušinovský, Petra Ušelová, Eugen Liška a Markéta Bidlasová. Do reži­sér­ské­ho křes­la pak used­li Tereza Vrabelová, Bohdan Sláma, Peter Bebjak a Jitka Rudolfová.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06813 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71744 KB. | 14.07.2024 - 05:43:06