Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka

Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka

DSC 0189
DSC 0189
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil reži­sér Petr Jákl zahra­nič­ní hvězdy his­to­ric­ké­ho fil­mu, kte­rý bude dal­ším pohle­dem na posta­vu zná­mé­ho voje­vůd­ce. Ačkoliv v zahra­nič­ní není tato posta­va zná­má, doká­zal Petr Jákl po slo­ži­tých jed­ná­ních zís­kat pro před­sta­vi­te­le hlav­ní posta­vy Bena Fostera. Roli Žižkova bra­t­ra Jaroslava zahra­je William Moseley, kte­rý nena­tá­čí v Praze popr­vé. Je to zná­mý herec z tri­lo­gie Letopisy Narnie, kta­rá se natá­če­la na praž­ském Barrandově nebo Českosaském Švýcarsku. Roli Rožumberka ztvár­ní  němec­ký herec Til Schweiger a aus­tral­ská hereč­ka Sophie Lowe zahra­je hlav­ní žen­skou roli – Kateřinu. Kromě zahra­nič­ních her­ců se těší na natá­če­ní Marek Vašut i Jan Budař. Všechny herec­ké hvězdy trpě­li­vě odpo­ví­da­ly na vše­teč­né otáz­ky a bylo patr­né, že je his­to­ric­ký hrdi­na zau­jal.

V pon­dě­lí 17. září pad­ne prv­ní klap­ka. Přípravy na film trva­ly něko­lik let. Jen výbě­rem pro nároč­né role bojov­ní­ků pro­šlo na 3 500 zájem­ců. Film se bude natá­čet v něko­li­ka loka­cích. Půjde o mís­ta ve střed­ních a již­ních Čechách. Film vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha , Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je a před­se­dy sená­tu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha. Do kin by se film měl dostat v roce 2020. Budeme se těšit!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jan Žižka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54912 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72425 KB. | 24.04.2024 - 18:38:09