Kritiky.cz > Recenze knih > Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny

Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny

Zdají se psům sny
Zdají se psům sny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Kniha kyno­lo­ga Stanleyho Corena se bude hodit všem maji­te­lům chlu­pá­čů ať už vlast­ní němec­ké­ho ovčá­ka, čiva­vu nebo voříš­ka.

Pes pod drobnohledem

Stanley Coren kni­hu roz­dě­lil na pět oddí­lů zamě­ře­ných na nej­růz­něj­ší aspek­ty sou­ži­tí se psem. Vysvětluje, jak spo­lu psi komu­ni­ku­jí, objas­ňu­je růz­né, pro mno­ho lidí nepo­cho­pi­tel­né nebo nechut­né aspek­ty psí­ho cho­vá­ní, zabý­vá se psí­mi emo­ce­mi, a schop­nost­mi. Celou kapi­to­lu věno­val také zvlášt­nos­tem štěňat a sta­rých psů a co je nej­dů­le­ži­těj­ší, nechy­bí zde ani kapi­to­la zamě­ře­ná na psí schop­nos­ti se učit a meto­dy výcvi­ku.

Coren také opra­vu­je mno­ho vše­o­bec­ných omy­lů a polo­pravd, kte­ré se o psech tra­du­jí. Díky jeho vtip­ně poda­né­mu výkla­du neza­tí­že­né­mu pří­liš odbor­ný­mi vědec­ký­mi ter­mí­ny, tak mož­ná lépe pocho­pí­te, co se vám váš pes sna­ží sdě­lit svým ště­ká­ním, nebo že vrtě­ní oca­sem nemu­sí vždy sto­pro­cent­ně zna­me­nat, že pes je spo­ko­je­ný. Zabývá se i popu­lár­ní­mi téma­ty jako je vyu­ži­tí psů při dia­gnóze rako­vi­no­vých one­moc­ně­ní, údaj­ným schop­nos­tem psa před­ví­dat návrat své­ho pána či jevům jako je depre­se u psů nebo one­moc­ně­ní Alzheimerovou cho­ro­bou u star­ších jedin­ců.

Jak cvičit psa

Část zamě­ře­ná na psí schop­nos­ti uče­ní si zaslou­ží vypích­nou, už jen pro­to, že z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka bude mít pro vět­ši­nu pej­s­ka­řů asi nej­vět­ší ohlas. Autor se zde věnu­je jed­not­li­vým meto­dám výcvi­ku, při­dá­vá množ­ství rad, jak psa pod­po­ro­vat v žádou­cím cho­vá­ní a vyva­ro­vat se chyb, kte­ré mno­zí cvi­či­te­lé při výcvi­ku děla­jí.

Kniha je roz­dě­le­na do pěti čás­tí, jak už bylo zmí­ně­no výše, v kaž­dé čás­ti jsou pak roze­bí­rá­ny odpo­vě­di na vše­teč­né otáz­ky týka­jí­cí se psů. Jedné otáz­ce je věno­vá­no kolem dvou až pěti strá­nek, infor­ma­ce jsou podá­vá­ny sro­zu­mi­tel­ně a s humo­rem, což z kni­hy činí ide­ál­ní čte­ní pro lai­ky, kte­ří se tolik nevy­zna­jí v odbor­né kyno­lo­gic­ké ter­mi­no­lo­gii a zalí­bit by se konec­kon­ců moh­la i star­ším dětem.

Zdají se psů sny?

Autor: Stanley Coren

Název ori­gi­ná­lu: Do Dogs Dream?

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydá­ní: 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mass Effect: Legendary Edition má vyjít až začátkem...29. září 2020 Mass Effect: Legendary Edition má vyjít až začátkem... Mass Effect: Legendary Edition má vyjít až začátkem příštího roku, uvádí Jeff Grubb z VentureBeat. Dle jeho slov se v EA snaží vylepšit první díl z roku 2007 v oblasti grafiky a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • RECENZE – V TEMNOTĚ12. září 2021 RECENZE – V TEMNOTĚ Autor: Mike OmerPřeklad: Jiří ChodilNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 400ISBN: 978-80-271-1779-6Anotace:Video s dívkou drápající nehty víko své rakve patřilo […] Posted in Recenze knih
  • Abstinent – Recenze – 60%31. října 2019 Abstinent – Recenze – 60% České psychologické drama Abstinentse zabývá postavou devatenáctiletého Adama (Josef Trojan, syn Ivana Trojana a Kláry Pollertové-Trojanové), který se léčí ze závislosti na alkoholu (a […] Posted in Filmové recenze
  • Great Britain – Slovakia | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship18. května 2021 Great Britain – Slovakia | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
  • #2143: Severed3. dubna 2023 #2143: Severed Připravil jsem si pro vás, věrné čtenáře Comics-Blogu, malé a pro mnohé z vás velice milé překvapení. Jak asi víte, Martin dlouho nepřispěl žádnou novou recenzí nebo tematickým článkem. Na […] Posted in Recenze komiksů
  • ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR15. října 2012 ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR Všichni ministrovi muži Na tomto projektu jsem pracoval 7 let. Mojí prvotní myšlenkou bylo ukázat neviditelnou povahu moci, ukázat lidi pohybující se v zákulisí politické scény, […] Posted in Rozhovory
  • Puppet Master vs. Demonic Toys (2004)26. února 2012 Puppet Master vs. Demonic Toys (2004) Vražedné loutky čeká poslední souboj. Tentokrát se jim do cesty postaví ďábelské hračky, které jim budou rozhodně vyrovnaným protivníkem. Tento díl musíte brát s velkým nadhledem, […] Posted in Horory
  • Ucho1. července 2022 Ucho K příležitosti výročí zrušení cenzury uvedla Česká televize řadu filmů, které si pobyly skoro 20 let v trezoru daleko od očí neprivilegovaných diváků. Když se řekne československý […] Posted in Filmová klasika
  • Freeman Plačící Drak1. září 2002 Freeman Plačící Drak Spiderman, X-Meni filmy které spojuje kvalita, ale i inspirace comicsem. Ovšem i před těmito kinohity vznikl film, jenž je převedením comiscu na filmové plátno a není o nic horší než […] Posted in DVD a Video Tipy
  • #2145: Potápěč14. dubna 2023 #2145: Potápěč Opět se vracíme zpátky do minulosti! Dávno předtím než The Underwater Welder, ikonický grafický román od scenáristy Jeffa Lemira, vyšel v českých luzích a hájích (česky je dostupný pod […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34929 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71651 KB. | 19.06.2024 - 18:50:11