Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Oscarový triumf: Henry Fonda a Katharine Hepburnová ve filmu „Na Zlatém jezeře“

Oscarový triumf: Henry Fonda a Katharine Hepburnová ve filmu „Na Zlatém jezeře“

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V ten­to den roku 1982 byli na 54. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů oce­ně­ni Henry Fonda a Katharine Hepburnová za nej­lep­ší muž­ský a žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu „Na Zlatém jeze­ře“ (1981).

Jane Fondová zakou­pi­la prá­va na tuto hru spe­ci­ál­ně pro otce Henryho, aby si zahrál roli mrzout­ské­ho Normana Thayera. Roztržka mezi otcem a dce­rou zob­ra­ze­ná na plát­ně věr­ně kopí­ro­va­la sku­teč­ný vztah mezi obě­ma Fondy.

Producenti původ­ně nabíd­li roli Normana Thayera Jamesi Stewartovi, ale ten ji odmí­tl. Barbara Stanwyck byla povo­lá­na jako náhra­da za Hepburnovou pro pří­pad, že by se Hepburnová nemoh­la ve fil­mu obje­vit kvů­li ope­ra­ci, kte­rou pod­stou­pi­la těs­ně před natá­če­ním. V témže roce Stanwycková obdr­že­la čest­né­ho Oscara.

Fonda a Hepburnová spo­lu pod­le vše­ho nejen nikdy nepra­co­va­ly, ale před pra­cí na tom­to fil­mu se ani nese­tka­ly, přes­to­že měly spo­leč­né přá­te­le a zná­mé.

Hnědá fedo­ra, kte­rou Fonda ve fil­mu nosí, pat­ři­la Spenceru Tracymu a Hepburnová ji Fondovi daro­va­la prv­ní den natá­če­ní. Fonda, ohro­men tím­to ges­tem, nama­lo­val akva­rel záti­ší tří klo­bou­ků, kte­ré ve fil­mu nosil, a ori­gi­nál věno­val Hepburnové jako dárek. Z obra­zu nechal udě­lat 200 lito­gra­fií a kaž­dé­mu, kdo na fil­mu pra­co­val, poslal jed­nu. Každá kopie byla očís­lo­vá­na a Fonda ji osob­ně pode­psal a podě­ko­val kaž­dé oso­bě jmé­nem. Ve své auto­bi­o­gra­fii Hepburnová napsa­la, že obraz věno­va­la sce­náris­to­vi Ernestu Thompsonovi. Po Fondově smr­ti pro ni obraz před­sta­vo­val smut­nou vzpo­mín­ku na něj a Tracyho. (IMDb/Wikipedia)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26179 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71666 KB. | 21.06.2024 - 20:42:00