Kritiky.cz > Články > Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze při­po­me­ne v úte­rý 17. 11. revo­luč­ní lis­to­pa­do­vé udá­los­ti sérií tema­tic­kých pořa­dů. Vedle pří­mé­ho pře­no­su z pře­dá­vá­ní Cen pamě­ti náro­da nabíd­ne i pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty, jedi­neč­ný hudeb­ní pro­jekt pro­po­ju­jí­cí under­ground s filhar­mo­ni­ky i čes­ký osca­ro­vý film Kolja.

Jak dopad­ne spo­leč­ný kon­cert legen­dár­ní under­groun­do­vé kape­ly The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno se divá­ci ČT art dozví v pří­mém pře­no­su 17. lis­to­pa­du ve 20:00. „Plastici vystou­pí v sesta­vě, ve kte­ré jsme je vída­li v posled­ních letech. Česká tele­vi­ze je na vrcho­lu kari­é­ry před­sta­ví nejen tím­to neo­pa­ko­va­tel­ným kon­cer­tem, ale i v pro­lo­gu, kte­rým je doku­ment nato­če­ný prá­vě pro tuto pří­le­ži­tost,“ říká reži­sér pře­no­su Břetislav Rychlík.Koncertu nazva­né­mu Co zna­me­ná vés­ti koně bude totiž na ČT art před­chá­zet ješ­tě doku­men­tár­ní film Co zna­me­na­lo vés­ti koně, kte­rý při­blí­ží vznik výji­meč­né­ho hudeb­ní­ho pro­jek­tu Milana „Mejly“ Hlavsy, Vratislava Brabence a Pavla Zajíčka, jehož pre­mi­é­ru při­pra­vi­la kape­la The Plastic People of the Universe v hos­po­dě v Kerharticích u České Lípy v břez­nu roku 1981.

Druhý pro­gram České tele­vi­ze uve­de ve stej­ný večer dva pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty. Svědectví o pát­rá­ní po ostat­cích číhošťské­ho fará­ře Josefa Toufara Mrtvolu spro­voď­te ze svě­ta, kte­ré mapu­je udá­los­ti od exhu­ma­ce ostat­ků v lis­to­pa­du 2014 přes zkou­má­ní pro­fi­lu DNA až po Toufarův pohřeb v Čihošti v čer­ven­ci letoš­ní­ho roku. „Měl jsem mož­nost být pří­to­men někte­rým klí­čo­vým oka­mži­kům odkrý­vá­ní prav­dy o osu­du umu­če­né­ho fará­ře Josefa Toufara a musím říct, že se jed­na­lo o chví­le emo­ci­o­nál­ně nesmír­ně sil­né a důle­ži­té. Doufám, že se nám je tak­to poda­ří zpro­střed­ko­vat i tele­viz­ním divá­kům,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent sním­ku Patrick Diviš.

Od 21:35 pak ČT2 v pre­mi­é­ře uve­de také nej­no­věj­ší sní­mek reno­mo­va­né­ho doku­men­ta­ris­ty Miroslava Janka Evangelium pod­le Brabence. Filmový doku­ment je zalo­žen na nefor­mál­ních roz­ho­vo­rech novi­nář­ky Renaty Kalenské s bás­ní­kem, zahrad­ní­kem a v sou­čas­né době vůd­čí posta­vou Plastiků Vratislavem Brabencem. Improvizovaná poví­dá­ní se ode­hrá­va­jí na mís­tech, jež pro Brabence a Kalenskou něco zna­me­na­jí a daly vznik­nout pás­mu nezá­vaz­né­ho filo­zo­fo­vá­ní, sebe­i­ro­nic­kých vti­pů i pozná­mek o živo­tě ptá­ků a pří­ro­dě jako tako­vé. Záznamy roz­ho­vo­rů jsou pak pro­klá­dá­ny poe­tic­ký­mi vsuv­ka­mi.

Sváteční tele­viz­ní pro­gram pak nabíd­ne také pří­mý pře­nos udí­le­ní Cen Paměti náro­da, slav­ných čes­ký osca­ro­vý film Kolja a řadu dal­ších tema­tic­kých pořa­dů. Událostem same­to­vé revo­lu­ce a před­lis­to­pa­do­vé­mu dění se bude po celý den věno­vat i zpra­vo­daj­ský kanál ČT24.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky4. září 2022 Rajčata a papriky - na zahradě, ve skleníku, hydroponicky Rajčata a papriky se těší stále větší oblibě při pěstování i jejich všestrannému využití v kuchyni. První zmínky o rajčatech pochází z Itálie z roku 1554 a z Anglie z roku 1576. Pálivá […] Posted in Recenze knih
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […] Posted in Fotbal
  • Pustina 3. díl.7. listopadu 2016 Pustina 3. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 3. dílu Pustiny na HBO - 13.11.2016. Hana se od Filipa Paskowského dozvídá, že Míša měla jít v den svého zmizení navštívit otce na jeho chatu. Hana s touto […] Posted in Spoilery
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […] Posted in Galerie
  • Gotham - Into the Woods13. dubna 2016 Gotham - Into the Woods Po týdenní pauze se nám konečně vrátil milovaný seriál z dílny DC Comics, Gotham. Poslední epizoda přinesla spoustu zvratů, pojďme se na ni podívat blíže.Po dílu Prisoners se Jim Gordon […] Posted in Kritický Klub
  • Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice12. ledna 2023 Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice  Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a dokonce že opravdu mluví. A […] Posted in Filmové recenze
  • Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic21. března 2020 Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic Kdo by neměl rád romány Danielle Steel? I já patřím k jejím fanynkám. Mrzí mě, že tato úžasná dáma a spisovatelka již zemřela, ale její romány jsou stále nesmrtelné, plné lásky, těžkých […] Posted in Recenze knih
  • Bridge to Nowhere (1986)24. prosince 2011 Bridge to Nowhere (1986) Dráždit cizího farmáře není zrovna dvakrát dobrý nápad. Hlavně když místní lesy zná mnohem lépe nežli vy! Skupina pěti mladých přátel vyráží z velkoměsta na výlet do přírody, kde chtějí […] Posted in Horory
  • Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel22. srpna 2022 Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel   8. září uvede streamovací služba […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94531 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71808 KB. | 21.07.2024 - 00:06:50