Kritiky.cz > Recenze knih > Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

0036371949 prvouka hrou zabavne aktivity 1 3 tr zs a101f0f13398 v
0036371949 prvouka hrou zabavne aktivity 1 3 tr zs a101f0f13398 v
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka hrou. Radek Machatý je auto­rem něko­li­ka pub­li­ka­cí týka­jí­cí se pří­ro­dy i naší vlas­ti. 

Kniha je roz­dě­le­na do 7 kapi­tol, kte­ré nás zave­dou do naší rodi­ny, do míst, kde žije­me, do naší vlas­ti. Dozvíte se řadu infor­ma­cí o pří­ro­dě kolem nás, o čase i zají­ma­vos­ti o České repub­li­ce. Úkoly jsou veli­ce roz­ma­ni­té. Můžete dokres­lo­vat, malo­vat, dopi­so­vat, luš­tit růz­né rébu­sy, učit se číst v mapě, pozná­vat vlaj­ky, zna­ky České repub­li­ky, číst v jízd­ních řádech, roz­li­šo­vat svě­to­vé stra­ny. Dále se nau­čí­te pozná­vat zna­ky roč­ních obdo­bí, určo­vat zví­ře­cí rodi­ny, pozná­vat i jiné živo­či­chy, roz­li­šo­vat ovo­ce a zele­ni­nu, hou­by, stro­my a keře. Poznáte i mož­nos­ti měře­ní času, ori­en­ta­ci v kalen­dá­ři, měsí­ce v roce i jed­not­li­vé svát­ky v prů­bě­hu roku. Za zmín­ku roz­hod­ně sto­jí i poznatky o lid­ském těle a jed­not­li­vých spor­tech, dále také zají­ma­vos­ti z oblas­ti České repub­li­ky, např. hra­dy, zám­ky aj. Součástí pub­li­ka­ce jsou vystři­ho­va­cí pří­lo­hy a výsled­ná řeše­ní úko­lů. Pomocí nich si pro­cvi­čí­te stří­há­ní, kte­ré dětem někdy oprav­du moc nejde.

Škola hrou je nesmír­ně důle­ži­tá. Děti si upev­ní zna­los­ti zís­ka­né ve ško­le pomo­cí růz­ných akti­vit nená­sil­nou for­mou.

Stolní hra o svě­tě kolem nás jako bonus obsa­hu­je 84 otá­zek z růz­ných oblas­tí naše­ho živo­ta. Budete potře­bo­vat papí­ro­vé ručič­ko­vé hodi­ny, papír, tuž­ku a zába­va může začít.

Tato pub­li­ka­ce se mi moc líbi­la. Doma mám dru­háč­ka a čas­to se spo­leč­ně učí­me prvou­ku. Někdy nám dává tro­chu zabrat. Co jsem obje­vi­la tuto kni­hu, musím říci, že jsem napros­to nad­še­ná. Společně se synem upev­ním zna­los­ti ze ško­ly, při­pra­ví se na písem­ku a ješ­tě ho uče­ní baví. Jelikož je tato pub­li­ka­ce jinak zpra­co­vá­na, než jejich učeb­ni­ce, uče­ní se mu moc líbí. I když jsou tam téma­ta stej­ná, úko­ly jsou růz­né. Barevné pro­ve­de­ní v kom­bi­na­ci s čer­no­bí­lý­mi úko­ly neod­vá­dí pozor­nost od roz­ma­ni­tých akti­vit. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la jak rodi­čům ško­lá­ků, kte­ří chtě­jí dané uči­vo pro­cvi­čo­vat, tak i peda­go­gům, kte­ří hle­da­jí inspi­ra­ce do hodin prvou­ky.

Autor: Radek Machatý

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti a peda­go­gy

Vydáno: 2017, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s., Brno

Počet stran: 79

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná

ISBN: 978-80-253-3307-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lola běží o život27. října 2003 Lola běží o život Možná Vás taky zaujal film Lola běží o život. Jak to v něm bylo doopravdy??? Setkání Kolo 1. Kolo 2. Kolo 3. kluk se psem na schodech v pohodě proběhne kluk nastaví […] Posted in Filmové recenze
  • Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)7. října 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) Záchrana dinosaurů se změní v boj o jejich svobodu, protože zrada a ziskuchtivost nezmizela ani v tomto pokračování… Před čtyřmi lety došlo v zábavním […] Posted in Horory
  • Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru8. července 2023 Láska nebeská: Fantastická komedie plná nespoutaného a inteligentního humoru Láska nebeská ja fantastická komedie pro všechny lidi, kteří mají rádi nespoutaný a inteligentní humor. Možná si řeknete: ,,Další romantická komedie? Už zase ta samá písnička…‘‘ Jenže Love […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gulliverovy cesty [35%]8. března 2011 Gulliverovy cesty [35%] http://www.csfd.cz/film/254295-gulliverovy-cesty/ V kinech ČR od:20.01.2011 V kinech SR od:20.01.2011 Na DVD od:18.04.2011 Gulliverovy cesty, fantastický cestopis z pera anglického […] Posted in Filmové recenze
  • G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu.27. března 2021 G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu. Byl jsem docela rád, že v první filmu byli herci, které moc neznám a ti slavní byli pouze jako cameo. V tomto druhém filmu - G.I. Joe 2: Odveta se producenti rozhodli, že postaví do teamu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ghost Storm (2011)4. listopadu 2021 Ghost Storm (2011) Paul Ziller a jeho bouře rozhněvaných duší…Obyvatelé malého ostrovního městečka s pochmurnou minulostí čekají krušné chvíle. A to od chvíle kdy blesk uhodí do památníku obětí […] Posted in Horory
  • Kvaska23. května 2009 Kvaska Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem […] Posted in Recenze
  • Down to Hell (1997)30. července 2020 Down to Hell (1997) Kitamura dokázal i ve svých úplných začátcích, že mu k natočení slušné podívané stačí i minimální rozpočet.  Čtveřice mladíků si našla opravdu netradiční způsob zábavy. Unášejí […] Posted in Horory
  • Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K....2. října 2020 Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K.... Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K. Na výběr bude hraní ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu nebo v rozlišení 1440p při 60 snímcích za vteřinu. Posted in Krátké herní aktuality
  • Filmeček k post-apokalyptickému Paradise Lost1. září 2020 Filmeček k post-apokalyptickému Paradise Lost Filmeček k post-apokalyptickému Paradise Lost Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21621 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71770 KB. | 28.02.2024 - 23:08:58