Kritiky.cz > Domácí rady > Sauna jako součást domova

Sauna jako součást domova

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré jsou schop­né sau­nu navrh­nout a vyro­bit na míru. Samozřejmostí je pak i jejich posta­ve­ní na urče­ném mís­tě a to během jedi­né­ho dne, aby se tím­to nena­ru­ši­la pra­cov­ní a rodin­ná ruti­na kli­en­ta.

Proč si postavit saunu doma?

Finská sau­na má mno­ho pro­ka­za­tel­ných bene­fi­tů, kte­ré jsou pře­de­vším v dneš­ní době čím dál tím žáda­něj­ší. To nej­dů­le­ži­těj­ší je, že sau­na umož­ňu­je se uvol­nit, zapo­me­nout na kaž­do­den­ní sta­ros­ti a umož­ňu­je rela­xo­vat. Právě uvol­ně­ní se a zba­ve­ní se stre­su je z hle­dis­ka zdra­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší, co pro sebe člo­věk může udě­lat.

Další výho­dy také nejsou zane­dba­tel­né. Finská sau­na pomá­há cir­ku­la­ci krve a pro­kr­ve­ní všech orgá­nů a pokož­ky. Zvýšená tep­lo­ta také zvy­šu­je funk­ci pot­ních a mazo­vých žláz, kte­ré zlep­šu­jí kva­li­tu kůže a vla­sů. A navíc díky nabu­ze­ný meta­bo­lis­mus pomá­há spa­lo­vat kalo­rie a napo­má­há tak hub­nu­tí.

finska sauna na miru
fin­ska sau­na na miru

Jaký je postup?

Postup stav­by sau­ny je tak jed­no­du­chý jako samot­né sau­no­vá­ní. Jelikož sau­ny jsou vyro­be­ny na zakáz­ku, přes­ně pod­le přá­ní kli­en­ta, nej­pr­ve zaměst­na­nec při­jde obhléd­nout mís­to, kde bude fin­ská sau­na stát a změ­ří potřeb­né roz­mě­ry. Zákazník si poté může vybrat dře­vo. Záleží jen na tom, zda mu více vyho­vu­je cedr, kte­rý má výraz­něj­ší vůni, či osi­ka, kte­rá má krás­nou bar­vu, či snad olše, smrk ane­bo boro­vi­ce. Dřev je k výbě­ru mno­ho a zále­ží na osob­ním vku­su. Po vyro­be­ní sau­ny je tato při­ve­ze­na a během jedi­né­ho dne insta­lo­vá­na. A ješ­tě ten samý den je při­pra­ve­na k prv­ní­mu pou­ži­tí.

Jaké další doplňky jsou potřeba?

K sau­ně je poté potře­ba vybrat i vhod­né doplň­ky, aby se kli­ent cítil oprav­du jako doma a aby se fin­ská sau­na sta­la jeho nej­ob­lí­be­něj­ší míst­nos­tí. Může vybí­rat mezi nej­roz­lič­něj­ší­mi lehát­ky, na výběr je také mno­ho typů kamen, kde si zákaz­ník vybe­re, jaký typ sau­ny přes­ně chce. Zda má zájem i o páru, či o infra­sau­nu. Dále pak může vybí­rat i mezi sty­lo­vý­mi hodi­na­mi ane­bo tře­ba mezi aro­ma ole­ji, kte­ré záži­tek povzne­sou na dal­ší úro­veň.

 


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Girl House (2014)21. září 2017 Girl House (2014) „Loverboy“ vás dívky miluje. Pěkně po svém a chraň vás Pánbůh, jestli se rozzlobí… Studentka Kylie se po smrti svého otce ocitla ve finanční krizi. Její matka […] Posted in Horory
  • Let's Dance - Step Up22. srpna 2006 Let's Dance - Step Up Taneční filmy jsou specifickým žánrem. Buďto jde o minimalistická dramata, která se snaží nastínit životní příběhy vybraných jedinců, kteří se kromě bolavých kloubů potýkají s […] Posted in Filmové recenze
  • (15) Cold Dread (Chladná hrůza, Barbara a Scott Siegel)16. listopadu 2011 (15) Cold Dread (Chladná hrůza, Barbara a Scott Siegel) Ve čtvrtém dílu se dozvíme, že Andy nemůže opustit Zemi duchů, protože je vážně nemocný a umírá. Začíná tak závod s časem a objeví se další zapeklité překážky. Údaje o knize […] Posted in Horory
  • Critters 3 (1991)3. září 2016 Critters 3 (1991) Tentokrát se Critters přesunou z venkova do velkoměsta a začnou terorizovat obyvatele jednoho činžovního domu i mladého Leonarda DiCapria… Clifford se se svou rodinou vrací […] Posted in Horory
  • Základy gymnastické přípravy dětí1. ledna 2021 Základy gymnastické přípravy dětí Moje generace byla v hodinách tělesné výchovy vychovaná tradičním přístupem zaměřeným na výkon a soutěživost při použití specifických pomůcek, kdy po nás učitel vyžadoval kázeň a přesné […] Posted in Recenze knih
  • Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious13. dubna 2017 Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious Na začátek se musím přiznat, že jsem se na tento film opravdu těšil, jelikož se podle prozatimních ohlasů mělo jednat o skvělou nenáročnou zábavu, prostě klasická odreagovačka, které se […] Posted in Kritický Klub
  • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Survivor SONG od Chili | Survivor CZ&SK22. dubna 2022 Survivor SONG od Chili | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%1. dubna 2019 Řbitov Zvířátek - Recenze - 55% Řbitov Zvířátek. Ano, takto správně chybný název je novou adaptací slavné knihy Stephena Kinga. Tady lepší je říct na úvod staronovou. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se vyprdne na […] Posted in Filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07089 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71781 KB. | 18.07.2024 - 10:29:51