Kritiky.cz > Horory > I Am Lisa (2020)

I Am Lisa (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechaná napo­spas vlkům, přes­to pře­ži­la a teď netou­ží po ničem jiném, než po kru­té odpla­tě!

Lisa pro­dá­vá v knih­ku­pec­tví, kte­ré zdě­di­la po své babič­ce. Žije v malém zapad­lém měs­teč­ku, a pokud není v prá­ci, nej­ví­ce času trá­ví se svou kama­rád­kou Sam. Přestože je nekon­flikt­ní, život jí neu­stá­le ztrp­ču­je Jessica a její dvě kama­rád­ky. Jednoho dne to už nevy­dr­ží a jde si stě­žo­vat na poli­cej­ní sta­ni­ci, ovšem tím si pode­psa­la roz­su­dek smr­ti. Místním šeri­fem je totiž mat­ka Jessicy, kte­rá se spo­leč­ně se svým synem Nickem a tajem­ným Dolphusem sta­ra­jí nejen o pořá­dek ve měs­tě, ale záro­veň se i zba­vu­jí nepo­ho­dl­ných oby­va­tel, pro své potě­še­ní. Lisu zbi­jí, omrá­čí a zra­ně­nou necha­jí v lese napo­spas vlkům. Dívka je sice pokou­sá­na, ale útok pře­ži­je a od té chví­le začne pro­chá­zet podiv­nou pro­mě­nou. Pomalu se z ní stá­vá vlkodlak, tou­ží­cí po krva­vé odpla­tě…Režie: Patrick Rea

Rok výro­by: 2020

Délka: 92 min

Země: USA

 

Hrají:

Kristen Vaganos...(Lisa)

Jennifer Seward...(Sam)

Manon Halliburton...(šerif Deborah „Deb“ Huckins)

Carmen Anello...(Jessica Huckins)

Shawn Eric Jones...(Dolphus)

...a dal­ší


Mrzké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu pro mne bylo varo­vá­ním, že ten­to film zřej­mě moc kva­lit­ní podí­va­né nena­bíd­ne a sku­teč­ně tomu tak i bylo. Patrick Rea nato­čil už doce­la dost fil­mů, ale já od něj zatím viděl jen pár krát­ko­me­tráž­ních sním­ků – rov­něž spí­še pod­prů­měr­né kva­li­ty. Nechtěl jsem nad ním ovšem lámat hůl úpl­ně, nicmé­ně své reno­mé si v mých očích pří­liš nevy­lep­šil. Není to sice úpl­ná tragé­die, ovšem byl z toho po všech strán­kách cítit níz­ký roz­po­čet.

 

Co se herec­kých výko­nů týče, tak to rov­něž neby­la žád­ná slá­va. Přišlo mi, jako­by posbí­ral par­tič­ku sou­se­dů a sou­dek s dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a šli si takhle nato­čit vlast­ní horor jen tak pro zába­vu. K tomu se nějak při­cho­mý­tl člo­věk, kte­rý se sna­žil udě­lat spe­ci­ál­ní efek­ty a gore, ale i on se zrov­na moc nevy­tá­hl. Máme tu něja­ký ten zlo­me­ný vaz, spá­le­ný obli­čej, pro­říz­nu­té či pro­kous­nu­té hrdlo, ozdo­be­né troš­kou keču­pu, ale nic z čeho by vás ale­spoň troš­ku zahřá­lo u srd­ce.

 

Pár názna­ků atmo­sfé­ry by se tu našlo, až na dvě – tři scé­ny, je to spíš o nud­ném kecá­ní. Začátek zau­jal, ale postup­ně záživ­nost upa­da­la a i přes těch pár mor­dů se už moc nevzpa­ma­to­va­la. Navíc tu někte­ré věci nedá­va­ly moc smy­sl, cho­vá­ní někte­rých postav taky postrá­da­lo logi­ku, no pros­tě hod­ně pod­prů­měr­ná zále­ži­tost. Klidně ten­to film může­te minout bez povšim­nu­tí. Rozhodně znám mno­hem záživ­něj­ší a lep­ší fil­my s vlkod­la­čí téma­ti­kou. Znám ale i ješ­tě mno­hem hor­ší. Za pla­kát a ty vraž­dy dám…


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51290 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72228 KB. | 24.05.2024 - 12:38:19