Kritiky.cz > Horory > Memorial Valley Massacre (1989)

Memorial Valley Massacre (1989)

rp Memorial Valley Massacre 28198929.jpg
rp Memorial Valley Massacre 28198929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návštěvníci cam­pu Memorial Valley nema­jí ani tuše­ní, že se ocit­li v teri­to­riu poša­ha­né­ho divo­cha, kte­rý se roz­hod­ně neští­tí nási­lí ani vraž­dy…


Businessman Allen Sangster se roz­ho­dl otevřít camp Memorial Valley, pro­to­že se vždy najde spous­ta lidí, kte­ří nej­ra­dě­ji sla­ví Memorial Day v pří­ro­dě. Panenská pří­ro­da, kem­po­vá­ní, gri­lo­vá­ní a nespou­ta­ná zába­va, co víc si můžou přát. Jenže již během stav­by došlo k něko­li­ka podiv­ným neho­dám a camp není ješ­tě zce­la hoto­vý. Ani to však neod­ra­dí něko­lik nad­šen­ců, aby si necha­li zka­zit krás­ný víkend. Na pořá­dek v cam­pu má dohlí­žet jeho syn David, ran­ger Webster a pomoc­ník Deke. No a ti budou mít brzy plné ruce prá­ce. Nejen že se zde sje­la oprav­du růz­no­ro­dá smě­si­ce lidí, ale v lesích žije někdo, komu se nová spo­leč­nost vůbec nelí­bí. Divoch s podiv­nou minu­los­tí, jenž hod­lá ve svém teri­to­riu zno­vu nasto­lit klid a to i za cenu lid­ských obě­tí…

Český název: Masakr v údo­lí odde­chu

Režie: Robert C. Hughes
Rok výro­by: 1989
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
John Kerry...(George Webster)
Mark Mears...(David Sangster)
Lesa Lee...(Cheryl)
Jimmy Justice...(Deke)
William Smith...(Mintz)
Cameron Mitchell...(Allen Sangster)
...a dal­šíV době kdy ješ­tě frče­la éra video­půj­čo­ven, byl Masakr v údo­lí odde­chu jed­ním z prv­ních fil­mů, kte­ré jsem si teh­dy při­ne­sl domů. V té době jsem ješ­tě moc sla­she­rů nevi­děl, tak­že jsem byl z toho­to kous­ku doce­la na vět­vi. Přičítám to i své­mu teh­dej­ší­mu níz­ké­mu věku, pro­to­že když se mi nedáv­no dostal zno­vu pod ruky, míra nad­še­ní citel­ně ochab­la a já musím dát zaprav­du níz­ké­mu hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem. V porov­ná­ní s Pátkem 13, nebo Halloweenem je tohle jen jejich chudý pří­buz­ný. A to doslo­va po všech strán­kách.
Příběh samot­ný je zce­la bez pořád­ných ingre­di­en­cí, kte­ré by zachut­na­li ale­spoň urči­té sku­pi­ně divá­ků, přes­to­že se zde obje­ví cel­kem sluš­ný počet zavraž­dě­ných. Jenže na vůbec prv­ní oběť si musí­me počkat bez­má­la tři­čtvrtě­ho­din­ky a do té doby si musí­me vysta­čit s nud­ným sezna­mo­vá­ním se vše­mi hlav­ní­mi i ved­lej­ší­mi posta­va­mi, z nichž vět­ši­na je napros­to neza­jí­ma­vých (pros­tě jen do počtu). Poté měl nastat zvrat v podo­bě vyprá­vě­ní smut­né­ho pří­bě­hu o une­se­ném chlap­ci. Jenže ani v tom­to pří­pa­dě nena­ra­zi­li tvůr­ci na úrod­nou půdu, pro­to­že ten pobí­ha­jí­cí magor z jes­ky­ně stej­ně moc sym­pa­tií nepo­bral.
Vzhledem k tomu že byl pohře­šo­ván snad sedm­náct let a cho­val se jako napros­tý pri­mi­tiv, jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku se z něj stal expert na moder­ní tech­ni­ku, pas­ti ve sty­lu Rambo, výbuš­ni­ny a hlav­ně byl zřej­mě obda­řen umě­ním tele­por­ta­ce. Jinak si totiž nedo­ká­žu vysvět­lit všech­ny ty nelo­gic­ké prv­ky a scé­ny, kte­rý­mi jsme ve dru­hé polo­vi­ně obda­ro­vá­ni. Mrtvoly sice začnou při­bý­vat enorm­ní rych­los­tí, ale žád­né oprav­du dob­ré vraž­dy se tu nedo­čká­me. Snad jen té se seke­rou. Tím pádem samo­zřej­mě trpě­la i samot­ná atmo­sfé­ra. Spíš mi to v mno­ha smě­rech při­po­mí­na­lo jakousi paro­dii na sla­she­ry, než abych v tom viděl plno­hod­not­ný horo­ro­vý kou­sek.

Co se herec­ké­ho obsa­ze­ní týče, tak se tu obje­vi­lo hned něko­lik zná­mých tvá­ří. Až se divím, že se k tomu necha­ly uke­cat. William Smith i Cameron Mitchell zde však při­jmu­li jen malé ved­lej­ší role a John Kerry to sám utáh­nout nemohl. Mark Mears se totiž radě­ji věno­val půva­bu Lesy Lee, než své­mu výko­nu, přes­to­že zde hrál jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších postav. Memorial Valley Massacre se tak nikdy nedo­čka­lo žád­né­ho vět­ší­ho ohla­su a v dneš­ní době už to ani nehro­zí. Pro mno­hé to zřej­mě navždy bude jeden z pře­hlí­že­ných fil­mů a zřej­mě po prá­vu. Tohle totiž nemá ani na prů­měr.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Stick it - Pojďte si zacvičit!18. prosince 2006 Stick it - Pojďte si zacvičit! Nechce se vám moc přemýšlet a potřebujete drobet vysadit? Dobrou volbou je sportovně laděný film Stick it.Missy Peregrym je sympatická holka. Tohle vám dojde hned na začátku snímku. Jaká […] Posted in Filmové recenze
  • AZUA v MAO? | Survivor CZ&SK21. února 2022 AZUA v MAO? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Smash Cut (2009)16. ledna 2012 Smash Cut (2009) Režisér je pro úspěch svého filmu schopný udělat opravdu cokoliv! Able Whitman je režisérem hororových filmů. Jeho snímky jsou však tak špatné, že se na něj valí velká várka kritiky ze […] Posted in Horory
  • Citrus Springs (2016)7. března 2022 Citrus Springs (2016) Obyvatele městečka Citrus Springs začne terorizovat brutální sériový vrah.Obyvatelé městečka Citrus Springs jsou znepokojeni sérií brutálních vražd. Policie zatím nemá žádné stopy, které […] Posted in Horory
  • Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny14. srpna 2017 Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny Vyhlašujeme vítěze soutěže. Otázky Kolikátá sezóna seriálu se teď vysílá premiérově na HBO? Kolik dílů má premiérova sezóna seriálu Hry o trůny? Kdy měl premiéru první díl […] Posted in Soutěže
  • The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)18. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: Chapter 16- Finále druhé série se ujmul režisér Peyton Reed, tedy ten samý člověk, který již […] Posted in TV Recenze
  • #1886: Útok titánů 17 - 50 %7. ledna 2019 #1886: Útok titánů 17 - 50 % Útok titánů 17 (Shingeki no Kyojin 17)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapitoly 67 až 70 v sérii "Shingeki no Kyojin" (japonsky 進撃の巨人). České […] Posted in Recenze komiksů
  • Texas Chainsaw Massacre (2022)30. prosince 2022 Texas Chainsaw Massacre (2022) Kultovní zabiják je zpět, tentokrát pod hlavičkou samotného Netflixu a motorovka může opět započít krvavé dílo zkázy!Opuštěné městečko Harlow v Texasu, se po padesáti letech od […] Posted in Horory
  • Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 %19. prosince 2016 Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 % Chceme-li si na chvíli odpočinout od předvánočního shonu, neuděláme chybu, pokud sáhneme po nejnovější knize Haliny Pawlowské, Tři metry vášně. Jak už název napovídá, autorka v ní […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80332 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71533 KB. | 21.06.2024 - 19:00:01