Kritiky.cz > Horory > Snuff (1998/II)

Snuff (1998/II)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mučení mám zo všet­ké­ho naj­rad­šej...

Mladá žena při­jíž­dí domů za svým pří­te­lem a chce si užít tro­chu roman­ti­ky. Je na něj celá nažha­ve­ná, ale on pro dneš­ní večer vybral tro­chu jiný pro­gram. Do své­ho videa vlo­ží snu­ff kaze­tu a mís­to aby se věno­val své dív­ce s okouz­le­ním hle­dí na tele­vi­zi. Na obra­zov­ce se stří­da­jí nechut­né zábě­ry z růz­ných kou­tů svě­ta, kde jsou lidem pod­ře­zá­vá­ny krky, usek­nu­ty kon­če­ti­ny, kon­zu­mo­vá­no lid­ské maso a vnitř­nos­ti. Dívku tohle moc neza­jí­má a sna­ží se zaujmout part­ne­ra svý­mi půva­by. Je však odby­ta. Po del­ší době koneč­ně part­ner video vypí­ná a chce si dát pří­pi­tek. Tím však jen zamas­ko­val svůj plán. Dívku uspí, svá­že a roz­hod­ne se nato­čit vlast­ní snu­ff film. Dívka teď na vlast­ní kůži pozná co nej­víc vzru­šu­je její­ho milé­ho.
Režie: Roger A. Fratter
Rok výro­by: 1998 (II)
Délka: 17 min
Země: Itálie

Hrají:
Samantha Jameson
Mike Hudson
Irene Giordano
... a dal­ší

Italové rádi expe­ri­men­tu­jí se vším co se týká fil­mo­vé bran­že. A reži­sér Roger Fratter je toho zdár­ným pří­kla­dem. On se však spe­ci­a­li­zu­je na netra­dič­ní fil­mo­vé odvět­ví, a to snuff-horror. Během své dosa­vad­ní nato­čil zhru­ba šest fil­mů o kte­rých vím a vět­ši­na z nich je nala­dě­na na toto téma. Každý z vás, kdo ví o čem snu­ff je asi tuší, co se ode­hrá­va­lo v tom­to kra­tič­kém sním­ku. Rozhodně však nebu­du dělat niko­mu ilu­ze, že by zde uvi­děl něco oprav­du dras­tic­ké­ho, pro­to­že všich­ni hlav­ní her­ci hra­jí i v jiných reži­sé­ro­vých fil­mech. Takže bohu­žel neze­mře­li.

Jediný oprav­do­vý snu­ff uvi­dí­me ten na kaze­tě. Tedy ale­spoň já si mys­lím, že oprav­do­vý byl. Ani se tomu chla­pí­ko­vi nedi­vím, že dostal chuť si něco podob­né­ho vyzkou­šet. Já sice SM a podob­né zvrh­los­ti moc neu­zná­vám, ale jak se říká vyzkou­šet se má všech­no. Při zábě­rech seká­ní hlav a kon­če­tin jsem dostal váž­ně hlad, ale to spíš kvů­li tomu, že to celé bylo jak­si zají­ma­vě sestří­ha­né, že toho zas až tolik vidět neby­lo a troš­ku jsem se nudil. Pokud bych měl hod­no­tit snu­ff live, nebo­li to co zahrá­ly obě hlav­ní posta­vy na kon­ci sním­ku, tak tady jsem zas až tolik spo­ko­je­ný nebyl. Řezání žilet­kou nepo­va­žu­ji za nic extrém­ní­ho a tro­š­ka umě­lé krve to neza­chrá­ní. Mnohem lep­ší už byla vrtač­ka, kte­rá šla navští­vit oční jam­ku. Tady se reži­sér oprav­du vyřá­dil, pro­to­že všech­no skvě­le scho­val za krva­vou lázeň, kte­rá se spus­ti­la.

Nebyli by to Italové, kdy­by do svých fil­mů a kraťa­sů neda­li troš­ku i té ero­ti­ky a nahých žen­ských. Mužská část pub­li­ka bude urči­tě uspo­ko­je­na. Tedy pokud jste pře­de­vším hor­ňá­ci. Hrály zde dvě pěk­né hereč­ky, tak­že bylo na co kou­kat. Škoda jen, že Samantha Jameson neu­ká­za­la kro­mě své­ho oka a sluš­né­ho výko­nu nic. Nečekejte ovšem, že by se film zvr­hl do něja­ké­ho por­na. Tady žád­ný sex není. Snímek je o něčem jiném. V nepo­sled­ní řadě bych chtěl pochvá­lit hudeb­ní dopro­vod, kte­rý přes­ně paso­val k prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­mu ději.

Hodnocení:
Jde o troš­ku slab­ší snu­ff film, ale podí­vat se na něj urči­tě dá. Těch nece­lých dva­cet minut vám neu­blí­ží. Já jsem byl do jis­té míry spo­ko­je­ný. Za tu kaze­tu dávám 60%.
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSE Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […] Posted in Speciály
  • Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can...27. srpna 2020 Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can... Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War) Posted in Krátké herní aktuality
  • Shark Season (2020)14. září 2021 Shark Season (2020) Poněkud netradiční ale i tak nudná žraločí záležitost od Asylum, než na jakou jsme od této společnosti normálně zvyklí…Sarah a její expřítel - fotograf Jason se rozhodnou vydat na […] Posted in Horory
  • Kolbaba #019. března 2020 Kolbaba #01 Posted in Komiks
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco […] Posted in TV Recenze
  • Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?10. září 2007 Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo? Paroubek je „sympaťák“, Topolánek zase symbolem spořádaného rodinného života a tráva… ta je zelená jako americká měna. Jsou věci, které jsou neochvějně dané. Stejně jako okolnosti, při […] Posted in Filmové recenze
  • Wolves (2014)7. ledna 2015 Wolves (2014) Odpovědi na své otázky hledej v Lupine Ridge! Cayden je milý a úspěšný student, kterého ovšem stále častěji trápí děsivé noční můry. Jednoho dne se však všechno změní. Postihne to […] Posted in Horory
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • House with a Clock in Its Walls, The (2018)14. srpna 2020 House with a Clock in Its Walls, The (2018) Od Eliho Rotha byste přece jenom čekali něco trošku jiného, než rodinnou fantasy komedii s lehce strašidelným příběhem…Když v roce 1955 zemřou při autonehodě rodiče malého […] Posted in Horory
  • Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí29. ledna 2016 Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí Leonardo DiCaprio není jen uznávaným a talentovaným hercem, znám je také svou aktivitou na poli ochrany životního prostředí. Právě životní prostředí bylo důvodem, proč se Leonardo sešel ve […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95116 s | počet dotazů: 275 | paměť: 72197 KB. | 23.05.2024 - 15:28:01