Kritiky.cz > Horory > Sssssss (1973)

Sssssss (1973)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Král Kobra prá­vě při­chá­zí.

Doktor Stoner je podi­vín, kte­rý pro­vá­dí odváž­né až zvrh­lé expe­ri­men­ty. Je her­pe­to­log a jeho miláč­ky jsou hadi. Těch má ve svém domě něko­lik desí­tek, od těch neje­do­va­tých až po smr­tel­ně jedo­va­tou mam­bu či kob­ru. Nedávno mu byl dopo­ru­če­ný stu­dent David, kte­rý u něj začne pra­co­vat jako pomoc­ník. Doktor mu pích­ne injek­ci ve kte­ré je údaj­ně pro­ti­jed. David však netu­ší, jaké plá­ny s ním má dok­tor, nic nena­mí­tá pro­ti dal­ším injek­cím a vese­le mu pomá­há při odbě­rech jedu či krme­ní hadů. Postupem času se však na něm začí­na­jí pro­je­vo­vat ďábel­ské účin­ky toho­to expe­ri­men­tu, kte­rý pro něj může mít nedo­zír­né násled­ky.

Režie: Bernard L. Kowalski
Rok výro­by: 1973
Délka: 99 min
Země: USA

Hrají:
Strother Martin ... (Dr. Carl Stoner)
Dirk Benedict ... (David Blake)
Heather Menzies ... (Kristina Stoner)
Richard B. Shull ... (Dr. Ken Daniels)
Jack Ging ... (Sheriff Dale Hardison)
...a dal­ší

Tento sní­mek má své vlast­ní kouz­lo a já můžu s kli­dem říct, že i když jde jen o prů­měr­né dílo, tak se u něj nudit jis­tě nebu­de (maxi­mál­ně troš­ku). Texaský reži­sér Kowalski při­šel s neob­vyk­lým nápa­dem změ­nit člo­vě­ka v hada a tak dal prů­chod svým myš­len­kám a zplo­dil tohle dílo. Tento reži­sér nato­čil něko­lik dal­ších fil­mů, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Attack of the Giant Leeches, Krakatoa- East of Java, Black Noon nebo fil­my s legen­dár­ním detek­ti­vem Columbem. Spolupracoval na seri­á­lech Mission: Impossible, Magnum, Knight Rider, Jake and the Fatman.

Nejprve dosta­ne­me tako­vou malou před­náš­ku o hadech a máme mož­nost vidět, jak se tako­vé mam­bě čer­né ode­bí­rá jed a násled­né krme­ní hadič­kou je veli­ce zají­ma­vé. Nejzajímavější v celém fil­mu jsou však jiní dva hadi. Kobra krá­lov­ská, kte­rou dok­tor Stoner vyu­ží­vá k poba­ve­ní pub­li­ka a šan­ce si troš­ku při­vy­dě­lat a potom nád­her­né­ho ocho­če­né­ho hroz­ný­še. K tomu se cho­vá s vel­kou lás­kou a občas mu dopře­je i malou dáv­ku alko­ho­lu. Jeho nej­vět­ší záli­bou jsou ovšem jeho zvrh­lé expe­ri­men­ty, kdy chce vytvo­řit z člo­vě­ka krá­le kober. Vyvinul lát­ku, kte­rá to doká­že a je potře­ba jen najít nevě­do­mé pokus­né mor­če, kte­rým se stá­vá David. Ten kro­mě dok­to­ra obdi­vu­je i jeho dce­ru Kristinu, kte­rá ho nesmír­ně při­ta­hu­je a tak máme mož­nost i mimo jiné šan­ci vidět v tom­to fil­mu kou­sek roman­ti­ky.

Samotná pro­mě­na se mi ze začát­ku líbi­la, ale jak ply­nul čas a blí­ži­la se koneč­ná fáze, byl jsem lehce zne­chu­cen. Myslím si, že se jim to moc nepo­ved­lo. O tom, že se hadi dají pou­žít i jinak, než jen na ode­bí­rá­ní jedů, nás dok­tor něko­li­krát pře­svěd­čí. Za dopro­vo­du zají­ma­vé hud­by, kte­rá byla tro­chu div­ná (ale neří­kám špat­ná) musím říct, že jsem se za celou dobu ani tro­chu nenu­dil. Dokonce mě pře­kva­pi­la i kva­li­ta obra­zu, kte­rá byla opro­ti jiným DVD z pro­duk­ce Řitka video ten­to­krát dosti sluš­ná.

I samot­né herec­ké výko­ny byly v mezích při­ja­tel­nos­ti a nemůžu říct, že by někte­rý z hlav­ních akté­rů byl něčím hor­ší než ostat­ní. Strother Martin je zřej­mě nej­zná­měj­ším a záro­veň i nej­zku­še­něj­ším her­cem. Vidět jste ho moh­li ve fil­mech A Star Is Born, Attack!, The Horse Soldiers, The Champ. Pokusné mor­če Davida si zahrál Dirk Benedikt (Body Slam, Demon Keeper, Alaska).

Nevím jest­li se bude­te u toho­to fil­mu třást hrů­zou a stra­chem, ale můžu říct, že já jsem se u něho nenu­dil. Pokud jste pří­z­niv­ci hadích horo­rů, tak by jste si ten­to zají­ma­vý film nemě­li nechat ujít.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Z Counter-Strike: Global Offensive mizí boti. Ti už vás tak v...9. ledna 2021 Z Counter-Strike: Global Offensive mizí boti. Ti už vás tak v... Z Counter-Strike: Global Offensive mizí boti. Ti už vás tak v případě že se vy, nebo váš spoluhráč odpojí v režimu klasického 'kompetu' nebo wingmanu nenahradí. Posted in Krátké herní aktuality
  • Peppa Pig - Co má Peppa ráda28. září 2017 Peppa Pig - Co má Peppa ráda Podle televizního seriálu Peppa Pig autorů Nevilla Astleyho a Marka Bakera Za nás to byl Kačer Donald a Myšák Mickey, nová doba si však žádá nové dětské hrdiny. Od roku 2004 „okupuje“ […] Posted in Recenze knih
  • S novou půjčkou výhodněji24. srpna 2015 S novou půjčkou výhodněji Před několika lety jste zakoupili a zrekonstruovali byt. Na nutné opravy a základní vybavení jste si sjednali půjčku. V době, kdy jste byt obývali jen ve dvou, nebyl žádný problém […] Posted in Domácí rady
  • Loki - Varianta17. června 2021 Loki - Varianta Zatímco první epizoda klasicky představila postavy, tón a příběh, druhá uvedla kola děje do pohybu. Nedočkali jsme se sice extra porce akce, ovšem to vůbec nevadí - vše ostatní bohatě […] Posted in Krátké recenze
  • Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu5. března 2023 Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu Robert Eggers nemohl získat Anyu Taylor-Joy pro roli v Nosferatu kvůli termínům, ale zajistil Aarona Taylora-Johnsona. Favorit na roli příštího Jamese Bonda byl nyní podle The Hollywood […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Lívance, co voní kokosem...23. června 2013 Lívance, co voní kokosem... Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť. A protože teď v zimě nás občas potrápí rýma a kašel, kravské mléko, které hodně zahleňuje, jsem […] Posted in Domácí rady
  • Hodinářův učeň – Recenze – 60%16. srpna 2019 Hodinářův učeň – Recenze – 60% Hamižný hodinář (Viktor Preiss) má sen o pokladu, jenž má údajně připadnout jako svatební dar jakémusi Urbanovi. Hodinář pak opravdu narazí na malého sirotka jménem Urban, načež se ho […] Posted in Filmové recenze
  • Super Hybrid (2010)9. srpna 2018 Super Hybrid (2010) Vypadá to jako auto, ale auto to rozhodně není!!! Jedné noci dojde v ulicích Chicaga ke srážce dvou automobilů. Zatímco v jednom z nich jsou těžce zranění lidí, […] Posted in Horory
  • Marek Epstein o vzniku scénáře k filmu Posel11. října 2012 Marek Epstein o vzniku scénáře k filmu Posel Kdy vznikl scénář a jaká byla jeho geneze?  Na tuhle otázku už nedokážu přesně odpovědět, myslím, že je to nejméně pět let. Text putoval z ruky do ruky, většinou se líbil, ale nikdo […] Posted in Profily osob
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89135 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71809 KB. | 22.07.2024 - 07:27:07