Kritiky.cz > Horory > Yoshiwara Club (2008)

Yoshiwara Club (2008)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to clu­bu vás pořád­ně vycuc­nou...

Noční club Yoshiwara vypa­dá jako ide­ál­ní mís­to na strá­ve­ní páteč­ní­ho veče­ra. Spousta nád­her­ných dívek, pěk­né taneč­ni­ce, lit­ry lahod­né­ho alko­ho­lu, taneč­ní muzi­ka a boha­tá kli­en­te­la. Jeden mla­dý muž se ho roz­hod­ne dnes navští­vit, aby zde ulo­vil něja­kou tu sleč­nu a tro­chu se poba­vil. Během krát­ké chví­le se mu to sku­teč­ně pove­de a odchá­zí s ní na toa­le­ty. Divné cho­vá­ní dív­ky mu neva­dí a nej­ra­dě­ji by si to s ní hned roz­dal. Jenže z niče­ho nic se ozve z dis­ko­té­ky muž­ský výkřik, kte­rý zna­me­ná pro­blémy. Tohle mís­to totiž skrý­vá jed­no děsi­vé tajem­ství, kte­ré brzy pozná na vlast­ní kůži.

Režie: Emilio Audissino
Rok výro­by: 2008
Délka: 10 min
Země: Itálie

Hrají:
Carlo Nigra ... (The Dude)
Federica Ruggero ... ( Lilith)
Laura Bonifazio ... (Blonde Dancer)
...a dal­ší

Snímek Yoshiwara Club nám nabíd­ne „podí­va­nou‘‘, o kte­ré se nám ani nezdá. K navo­dě­ní horo­ro­vé atmo­sfé­ry mnoh­dy není potře­ba žád­né krve, nebo dokon­ce ani jedi­né­ho slo­va. V celém fil­mu sle­du­je­me pou­ze osud nama­chro­va­né­ho týp­ka, kte­rý se roz­ho­dl troš­ku si zalo­vit a při­psat si dal­ší pomy­sl­nou čár­ku ve svém deníč­ku. Tentokrát ovšem udě­lal osud­nou chy­bu, jež ho může stát život. Z lov­ce se totiž během oka­mži­ku může stát snad­ná kořist.

Ze začát­ku to ovšem vypa­dá, že se tady o žád­ný horor jed­nat urči­tě nebu­de. Za dopro­vo­du taneč­ní hud­by pou­ze sle­du­je­me jed­not­li­vé posta­vy, kte­ří buď­to popí­jí, nebo se baví ve spo­leč­nos­ti atrak­tiv­ních dívek. Celé mi to při­pa­da­lo jako něja­ký hudeb­ní klip na MTV. S nástu­pem hlav­ní­ho hrdi­ny se opět nic nemě­ni­lo. Jen si tak krou­žil klíč­ky od auta na svém prs­tu a já si říkal, kte­rá znač­ka to může být. To už uběh­la polo­vi­na z dese­ti minut vypa­da­lo to, že jsem se nechal nachy­tat. Jenže pak se koneč­ně ozval výkřik a děj se dal tro­chu do pohy­bu. Následně se odha­li­lo celé tajem­ství Yoshiwara Clubu. Zdejší hol­ky nejsou jen oby­čej­né leh­ké dív­ky, ale zvlášt­ní for­ma bytos­tí, kte­ré chla­py pořád­ně vycuc­nou. A to mys­lím doslo­va. Zbudou po nich jen prázd­né had­ry a špi­na­vé tren­ky.

Hodnocení:
Herecké výko­ny moc komen­to­vat nebu­du, pro­to­že ty se tady moc nepřed­ved­ly. Hlavními před­nost­mi pro výběr jed­not­li­vých akté­rů totiž byla hlav­ně cha­risma a taneč­ní kre­a­ce. Nic víc zapo­tře­bí neby­lo. Jelikož byl začá­tek doce­la nud­ný, a to hlav­ní se udá­lo až úpl­ně na kon­ci, nemůžu dát sním­ku víc jak 50%. Chtělo to tro­chu víc akč­nos­ti a více roz­vi­tý konec. Když už se totiž koneč­ně zača­lo něco dít, byl konec.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika9. listopadu 2015 Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika Někdy člověk najde, co vůbec nehledal. Tento citát od Alexandra Fleminga, objevitele penicilínu, najdete ve velmi zajímavé knížce Rostlinná antibiotika od autorky Aruny M. Siewertové.  Ona […] Posted in Recenze knih
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […] Posted in Recenze her
  • Don Jon [65%]20. prosince 2013 Don Jon [65%] Joseph Gordon-Levitt se za posledních pár let vypracoval v poměrně slušnou hereckou personu, kterou fanoušci poznávají ve filmech a tvůrci jej rádi obsazují do svých snímků protože […] Posted in Filmové recenze
  • Forza Motorsport 67. prosince 2020 Forza Motorsport 6   Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, čímž si tvůrci udělali u hráčů velké mínus, a tak každý z nás hráčů čekal na další pokračování v naději, že se bude […] Posted in Retro games
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Osud Středozemě je ve vašich rukách! - Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™7. března 2006 Osud Středozemě je ve vašich rukách! - Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™ Pokračování veleúspěšné real time strategy Pán Prstenů™, Bitva o Středozem™ vás znovu zavede do rozhodující bitvy o osud světa. Díky dohodě s The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien […] Posted in Články
  • Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dusk28. března 2019 Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dusk Posted in Videa
  • Podzim 2022: Seriálové novinky16. listopadu 2022 Podzim 2022: Seriálové novinky Během roku přišlo do našich televizí mnoho seriálů. Seriálové klenoty ale nehledejte v českých televizích jako je ČT, Nova nebo Prima. Opravdové klenoty hledejte v online službách. Velká […] Posted in Seriály, Zajímavosti
  • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […] Posted in Profily osob
  • ALICE2. března 2024 ALICE Hlavní hrdinkou je třiatřicetiletá Alice, která je ve svém životě vcelku spokojená. Provozuje psychoterapeutickou praxi a je to práce, jež jí nejen naplňuje, ale hlavně jí umožňuje […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31751 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71516 KB. | 18.06.2024 - 10:28:14