Kritiky.cz > Horory > Dead 7 (2016)

Dead 7 (2016)

rp Dead 7 2016.jpg
rp Dead 7 2016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedm odváž­ných pro­ti hor­dě zom­bí­ků, to vše pod tak­tov­kou Asylum, Syfy a Nicka Cartera…

Svět jaký zná­me, zde­ci­mo­va­la náka­za a vel­ká část popu­la­ce se pro­mě­ni­la v hla­do­vé zom­bie. Nenakažení se stáh­li do men­ších měst a osad, kde život při­po­mí­ná doby Divokého zápa­du. Špatné situ­a­ce se roz­hod­ne vyu­žít zlá voo­doo kněž­ka Apocolypta, kte­rá ze zom­bie udě­lá vlast­ní armá­du a hod­lá pře­vzít vlá­du nad svě­tem. To nehod­lá při­pus­tit dvo­ji­ce šeri­fů, kte­ří sesta­ví sku­pi­nu odváž­liv­ců, jenž mají zom­bí­ky a jejich vůd­ky­ni zasta­vit. Na tuhle par­tič­ku však na jejich ces­tě čeká řada pře­ká­žek a hor­da nemrtvých…Režie: Danny Roew

Rok výro­by: 2016

Délka: 90 min

Země: USA

 

Hrají:

Nick Carter...(Jack)

Debra Wilson...(Apocolypta)

Lauren Kitt Carter...(Sirene)

Jeff Timmons...(Billy)

Carrie Keagan...(Daisy Jane)

Joey Fatone...(Whiskey Joe)

Chloe Lattanzi...(Trixie)

...a dal­ší


Jak už bývá u Asylum zvy­kem, roz­hod­li se chlap­ci něco vytě­žit na úkor věhlas­něj­ších fil­mů. V roce 2016 vzni­kl „raso­vě vyvá­že­ný“ rema­ke Sedmi sta­teč­ných, no a tak se roz­hod­li při­ži­vit ve spo­lu­prá­ci se Syfy a nato­či­li horo­ro­vou napo­do­be­ni­nu sta­ré kla­si­ky. Ovšem svým sty­lem, tak­že je asi všem jas­né, že dal­ší céč­ko­vý paskvil byl na svě­tě a s ori­gi­nál­ní myš­len­kou toho moc spo­leč­né­ho nemá, natož co se kva­li­ty týče.

 

Jedním z něko­li­ka scé­náris­tů byl sám býva­lý člen Backstreet Boys Nick Carter, kte­rý se obje­vil i v jed­né z hlav­ních rolí (navíc k sobě na plac při­bral i vlast­ní man­žel­ku Lauren Kitt). Ten byl mož­ná dob­rý jako zpě­vák, ale jako herec je spí­še pod­prů­měr­ný. Oni ani ostat­ní her­ci a hereč­ky se nějak zvlášť nepřed­ved­li, ale to už zas tako­vé pře­kva­pe­ní neby­lo. V jed­né z ved­lej­ších rolí se obje­vi­la i dce­ra Olivie Newton-John - Chloe Rose Lattanzi. Co se postav týká, byla tu pře­hlíd­ka nej­růz­něj­ších indi­vi­duí a bláznů, ale našlo se tu i pár tako­vých, kte­ré mě zau­ja­ly svou cha­rak­te­ris­ti­kou (nin­ja s kata­nou, odstře­lo­vač, alko­ho­lik Whiskey, nebo jeden z pomoc­ní­ků hlav­ní zápo­rač­ky).

 

Bohužel vět­ši­na dia­lo­gů byla cha­bá, mas­ky zom­bí­ků taky žád­ná slá­va a tak jedi­né co troš­ku potě­ši­lo, byly céč­ko­vé gore scé­ny, samo­zřej­mě dopl­ně­né o digi­tál­ní efek­ty (cákan­ce krve). Soubojů – pře­stře­lek tu byla celá řada, došlo i na čer­ný humor, pár komic­kých situ­a­cí a nesmě­la chy­bět ani loves­to­ry. Návštěva nevěs­tin­ce a vyžra­ná zom­bie štět­ka mi ješ­tě dlou­ho bude vězet v hla­vě.  Pořád jsem tak nějak čekal, že se někde zpo­za rohu vyno­ří zby­tek chla­pec­ké kape­ly a spo­leč­ně si zazpí­va­jí něja­ký ten jejich song a ono nic…

 

Dead 7 je pod­prů­měr­nou zom­bie zále­ži­tos­tí, plnou špat­ných tri­ků, nelo­gic­kých kik­sů a sla­bých herec­kých výko­nů, ale znám ješ­tě hor­ší fil­my na toto téma. Navíc tu nebyl žád­ný hap­pyend, mrtvých tu bylo taky požeh­na­ně a uteklo to rela­tiv­ně rych­le.


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37854 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72016 KB. | 22.04.2024 - 15:17:37