Kritiky.cz > Recenze knih > Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další

Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další

pic04
pic04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0046894014 A101E0N12552 velka

Orfeus - kdy­si před dáv­ný­mi časy žil v Řecku pěvec Orfeus. Hrával na lyru a když začal, lidé poslou­cha­li a nic nedě­la­li. Když tře­ba pra­co­va­li, muse­li pře­stat, pro­to­že hra a zpěv byly tak líbez­né, že ustr­nu­li. Když byla sklad­ba smut­ná pla­ka­li, když vese­lá, tak se smá­li. Orfeovy pís­ně poslou­cha­ly i vod­ní víly- Jedna z nich, Eurydika se do Orfea zami­lo­va­la. On to opě­to­val a tak se vza­li. Ovšem jed­nou šla navští­vit své sest­ry a uštkl jí had. Nebylo jí pomo­ci a tak ji našel Orfeus. Hořce smut­nil za milo­va­nou ženou. Nakonec se roz­ho­dl, že půjde požá­dat vlád­ce pod­svě­tí, aby mu ženu vrá­ti­li.

Midas - byl to král, kte­rý sice uctí­val boha Dionýsose nej­víc ze všech, avšak také si mys­lel, že je nej­chytřej­ší na svě­tě. To však byl jen jeho názor. Jednoho dne mu strá­že při­ved­li pod­le jejich míně­ní zlo­dě­je, kte­rý kra­dl hroz­ny vína. Byl to Silénos, kte­rý vycho­val boha Dionýsa. Midas ho hned poznal a daro­val mu osla, aby ho dove­dl k Dionýsovi. On a jeho dopro­vod jeli také. Na ces­tě potka­li Dionýsa a ten mu za to, že vlíd­ně při­jal Siléna, chtěl spl­nit jed­no přá­ní. Midas byl posed­lý tou­hou po majet­ku a tak chtěl, aby všech­no čeho se dotkne, se pro­mě­ni­lo ve zla­to.

Je to 21 bájí a pověs­tí, kte­ré se učí už na základ­ní ško­le, ale to nezna­me­ná, že by si to děti nemoh­li pře­číst. Právě nao­pak. Kromě hez­kých tex­tů se v kni­ze nachá­zí moc pěk­né ilu­stra­ce. Má 80 stra­na roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju k čet­bě nejen malým dětem, ale všem.

  • Autor: Martina Drijverová
  • Žánr: dět­ská nauč­ná edi­ce
  • Nakladatelství: EDIKA
  • Datum vydá­ní: 22. 04. 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34702 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71622 KB. | 14.07.2024 - 18:55:40