Kritiky.cz >

Epický vývoj filmu „Muž, který chtěl být králem“ (1975): Pohnutá cesta od plánů s Gablem a Bogartem k odvážnému skoku Seana Conneryho

Film „Muž, kte­rý chtěl být krá­lem“ (1975) byl dlou­ho­le­tým pro­jek­tem Johna Hustona, kte­rý v dět­ství četl kni­hu Rudyarda Kiplinga. Huston plá­no­val nato­čit film již od 50. let, původ­ně s Clarkem Gablem a Humphrey... Read more »

Chobotnička - Předposlední bond Rogera Moorea.

Vzácná sta­ro­žit­nost, kte­rá pat­ři­la car­ské­mu rodu Romanovců zmi­zí z Moskvy. Agent taj­né služ­by ji zís­ká, ale pro­ná­sle­do­va­te­lé ho smr­tel­ně pora­ní. James Bond (Roger Moore) díky draž­bě oka­mži­tě pozná­vá, kdo ji... Read more »

Agent, který mne miloval - První výskyt slavného „Čelisťáka“.

Dvě ato­mo­vé ponor­ky zmi­ze­ly beze sto­py a svě­dec­tví na mik­ro­fil­mu nasvěd­ču­je, že jejich přís­ně uta­je­né tra­sy byly naru­še­ny tepel­ně navá­dě­cím sys­té­mem. James Bond (Roger Moore), kte­rý dostal roz­kaz aby se... Read more »

Pink Floyd: The Wall - Nejslavnější film Alana Parkera.

Je zamče­ný v poko­ji jaké­ho­si losan­gel­ské­ho hote­lu a hla­vou mu táh­nou klí­čo­vé oka­mži­ky jeho živo­ta. Rocková hvězda Pink (Bob Geldof), na jehož kon­cert se už mož­ná kde­si ven­ku schá­ze­jí tisí­ce fanouš­ků.... Read more »
Stránka načtena za 2,65746 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47153 KB. | 21.07.2024 - 18:28:53