Kritiky.cz >

Michael York: Cesta od Hamleta k Králi Learovi

„Každý chce hrát Hamleta, když je mla­dý. A když je člo­věk sta­rý, chce hrát Krále Leara. A dou­fá­te, že „Hamleta“ bude­te dělat mno­ho­krát, pro­to­že nikdy se vám to nepo­ve­de najed­nou. Je... Read more »

Návrat tří mušketýrů

Návrat muš­ke­tý­rů je fil­mo­vá adap­ta­ce z roku 1989 vol­ně zalo­že­ná na romá­nu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech muš­ke­tý­rech z roku 1973 a Čtyřech muš­ke­tý­rech z roku 1974 se jed­ná o tře­tí... Read more »

Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři)

Čtyři muš­ke­tý­ři (také zná­mý jako Čtyři muš­ke­tý­ři (Miladyina pomsta)) je brit­ský šer­míř­ský film z roku 1974, kte­rý je pokra­čo­vá­ním fil­mu Tři muš­ke­tý­ři z roku 1973 a zahr­nu­je dru­hou polo­vi­nu Dumasova romá­nu Tři... Read more »

Tři mušketýři

Tři muš­ke­tý­ři (zná­mý také jako Tři muš­ke­tý­ři (Královniny dia­man­ty)) je fil­mo­vý šer­míř­ský sní­mek z roku 1973 nato­če­ný pod­le romá­nu Alexandra Dumase z roku 1844. Podle scé­ná­ře George MacDonalda Frasera jej reží­ro­val... Read more »
Stránka načtena za 2,55283 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47739 KB. | 24.04.2024 - 16:58:42