Kritiky.cz > Recenze knih > Stopy zvířat do kapsy

Stopy zvířat do kapsy

Stopy
Stopy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Procházka kra­ji­nou se může změ­nit v dob­ro­druž­nou výpra­vu za pozná­ním s kníž­kou Franka Heckera Stopy zví­řat do kapsy. Diplomovaný bio­log, foto­graf pří­ro­dy a spi­so­va­tel za posled­ních 25 let věno­val spous­tu času své vel­ké váš­ni – sto­pám zvě­ře, a to nejen otis­kům šlé­pě­jí, ale také dal­ších zna­ků, kte­ré po sobě zví­řa­ta zane­chá­va­jí, napří­klad trus, požer­ky, škrá­ban­ce, hníz­da a dal­ší stav­by. Útlý, ale obsáh­lý prů­vod­ce vám před­sta­ví pří­ro­du a její oby­va­te­le tak tro­chu v jiném svět­le. Protože nee­xis­tu­je zví­ře, kte­ré by po sobě neza­ne­cha­lo něja­kou znám­ku své pří­tom­nos­ti, odha­lí­te čas­to netu­še­né pří­běhy oby­va­tel lesů, luk a polí.

Velký důraz je v kníž­ce, jako u celé série Do kapsy kla­den na pře­hled­nost a rych­lou ori­en­ta­ci. Ke správ­né­mu dru­hu zví­ře­cích stop vás nave­dou barev­né iko­ny. Zobrazují šlé­pě­je a stop­ní dráhy, stav­by a hníz­da, požer­ky (sto­py po kon­zu­ma­ci potra­vy) nebo trus a vývrž­ky. Rychle pak pod­le spo­leč­ných zna­ků určí­te, zda jde o šlé­pě­je a stop­ní dráhy sudo­ko­pyt­ní­ků, zví­řat s tla­pa­mi nebo ptá­ků. Díky detail­ním popi­sům a názor­ným foto­gra­fi­ím se dozví­te, kte­ré zví­ře zrov­na pro­šlo kra­ji­nou před vámi, kte­rý pták posta­vil hnízdo na jab­lo­ni před vaším domem nebo kdo si pochut­ná­vá na jabl­kách.

Díky zápi­sům v kni­ze se sezná­mí­te se zví­řa­ty běž­ně obý­va­jí­cí­mi čes­kou pří­ro­du (srnec, liš­ka, laso­co­victí, divo­čák, potkan, daněk, zajíc) přes méně zná­mé (psík mýva­lo­vi­tý, husa vel­ká, bělo­kur) až o ty, na kte­ré nara­zí­te spí­še spo­ra­dic­ky (kočka divo­ká).

Knížka je sou­čás­tí série Do kapsy, kte­rou se vypla­tí mít v knihov­ně. V sérii dosud vyšly Hmyz, Stromy, Rostliny a Souhvězdí.

 Tištěná kniha

Datum vydá­ní: 30.06.2023
Katalogové čís­lo: K547
ISBN: 978-80-271-3960-6
Formát / stran: 107×180, 128 stran
Jazyk: Čeština

 E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 17.35 MB
Druh ochra­ny: Sociální ochra­na

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75120 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71621 KB. | 18.06.2024 - 23:58:25