Kritiky.cz > Recenze knih > Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové

Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové

vw
vw
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi auto­bi­o­gra­fie? Chcete se dozvě­dět něco ze živo­ta Veroniky Vieweghové, man­žel­ky spi­so­va­te­le Michala Viewegha? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Být sama sebou. 

Veronika Vieweghová, býva­lá man­žel­ka Michala Viewegha si muse­la sáh­nout až na vlast­ní dno, aby zjis­ti­la, že je důle­ži­té být sama sebou. Manželství se slav­ným spi­so­va­te­lem Michalem neby­lo snad­né. V této auto­bi­o­gra­fii se dozví­te, jak autor­ka pro­ží­va­la dět­ství, dospí­vá­ní, man­žel­ství s Michalem, také mateř­ství, nako­nec i roz­vod a dal­ší vztah a s ním spo­je­né těho­ten­ství po čty­ři­cít­ce.

0059592635 KE1097 v

V kni­ze najde­te i mno­ho zají­ma­vých a hlu­bo­kých myš­le­nek autor­ky i inspi­ra­tiv­ních ilu­stra­cí Zuzany Kodymové. Taktéž infor­ma­ce o domá­cím vzdě­lá­vá­ní svých dětí. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te pou­ži­tou a dopo­ru­če­nou lite­ra­tu­ru.

Autobiografií jsem pře­čet­la již něko­lik, ale musím říci, že tato mě napros­to dosta­la. Veronika je veli­ce sil­ná žena a nesmír­ně si jí vážím. Ráda bych jí pozna­la ve sku­teč­ném živo­tě, neje­nom v tom kniž­ním. Velice mě zau­ja­ly její myš­len­ky i názo­ry. Kniha dopo­ru­čím všem ženám, kte­ré ve svém vzta­hu pochy­bu­jí, jeli­kož tato kni­ha jim ote­vře oči. Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, ilu­stra­ce dotvá­ří celý ráz kni­hy. Některé pasá­že z kni­hy  jsem muse­la dlou­ho vstře­bá­vat a musím říci, že si Veronika pro­ži­la oprav­du peklo na zemi. Michala Viewegha mám moc ráda. Možná díky této kni­ze se můj pohled na něj tro­chu změ­nil. Jak se říká, že člo­věk nemá sou­dit něco, do čeho přes­ně nevi­dí, jeli­kož nave­nek se to může zdát idy­lic­ké, i přes­to je to nako­nec jinak. Moje kama­rád­ka pro­ží­va­la domá­cí nási­lí a až vše vyšlo jed­no­ho dne naje­vo, nikdo jí to nevě­řil a byla obvi­ně­na, že si to vše vymýš­lí. Jelikož její man­žel byl váže­ný prak­tic­ký lékař. Knihu jsem si moc uži­la, sil­ný pří­běh o sil­né ženě ve mně zane­chal hlu­bo­ký dojem.

Každý z nás by měl poznat svou hod­no­tu, najít vlast­ní ces­tu.

Ukázka z kni­hy:

„Svět je krás­ný i drs­ný záro­veň, ale je jen na mně, jak ho budu vní­mat, pro­ží­vat a zda nechám ostat­ní - a vlast­ně i sama sebe -, aby mě odklá­ně­li od mého poslá­ní, od mého tvo­ře­ní. Ušla jsem už kus ces­ty a dal­ší mám před sebou. Budu stát na mno­ha kři­žo­vat­kách a tisíc­krát se budu roz­ho­do­vat, kam odbo­čit. Ovšem ten, kdo nako­nec vykro­čí, nebu­dou oni, ale já, Jen moje kro­ky mě pove­dou k cíli, jen má tou­ha, lás­ka a sebe­dů­vě­ra mi budou dávat sílu vydat se dál. na ces­tu k sebe­po­zná­ní, na ces­tu BÝT SAMA SEBOU.

Všechno, čím jste, vytvá­ří­te sami. Jste tako­ví, jací jste, pro­to­že tomu věří­te. Celá vaše rea­li­ta, všech­no, čemu věří­te, je vaším vlast­ním výtvo­rem.“ Don Miguel Ruiz.

„Když něco milu­ješ, pusť to na svo­bo­du. Když se to k tobě vrá­tí, je to tvo­je. Když ne, nikdy to tvo­je neby­lo.“ Antoine de Saint- Exupéry.

Několik slov u autor­ce:

Veronika Vieweghová

Veronika Vieweghová pochá­zí ze sever­ních Čech. Do svých dva­ce­ti let žila v Litoměřicích, kde pra­co­va­la v nemoc­ni­ci na inter­ně. Poté odje­la do Německa jako au-pair a ošet­řo­va­tel­ka. V roce 2002 se pro­vda­la za spi­so­va­te­le Michala Viewegha, se kte­rým má dvě dce­ry Sáru a Báru Ann. Manželství trva­lo tři­náct let. Navzdory tomu, že její sen o šťast­ném man­žel­ství nevy­šel napo­pr­vé, nevzda­la se tou­hy být sama sebou a žít ve vědo­mých a lás­ky­pl­ných vzta­zích. Po čty­ři­cít­ce otě­hot­ně­la a s novým part­ne­rem, pod­ni­ka­te­lem Petrem Janem Křenem, má syna. Věnuje se domá­cí­mu vzdě­lá­vá­ní, téma­tům těho­ten­ství, mateř­ství a osob­ní­mu roz­vo­ji.

 • Autor: Veronika Vieweghová
 • Ilustrace: Zuzana Kodymová
 • Žánr: non-fiction, moder­ní žena, part­ner­ské vzta­hy
 • Vydáno: 2020, CPress v Brně, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
 • Počet stran: 240
 • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-264-3218-0

 • Náhledové foto: Web -VeronikaVieweghova.cz
 • Fotka kni­hy: Albatros Media, a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
 • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
 • Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu3. srpna 2023 Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu Rodinné seriály patří mezi nejoblíbenější a nejžádanější televizní formáty, a právem. Povídání o mamince a tatínkovi, režírované Kristinou Dufkovou a napsané pod perem Pavla Cmírala, není […] Posted in Dětské seriály
 • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
 • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
 • Pod maskou stín-každý má svá tajemství21. ledna 2023 Pod maskou stín-každý má svá tajemství Máte rádi emotivní romány? Chcete nalézt cestu sami k sobě? Tak právě vám je určena kniha Pod maskou stín, jejíž autorkou je Veronika Vieweghová, manželka spisovatele Michala […] Posted in Recenze knih
 • O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů.9. ledna 2023 O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů. Chcete-li se blíže seznámit s liškami a s tím, jaké ve skutečnosti jsou a jaký život vedou, určitě si nenechte ujít novou knihu od Sophie Kimmig "O liškách a lidech", jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
 • Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu5. srpna 2022 Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu Isabelle je velmi chytrá a ambiciózní stážistka v pařížské galerii. Tam se seznámí s charismatickým Putnamem Armstrongem, který je velký milovník umění. Bezhlavě se do něj zamiluje. I když […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87245 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72102 KB. | 24.04.2024 - 01:36:53