Kritiky.cz > Krátké recenze > The Djinn (2021)

The Djinn (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sám doma s duchy, aneb dal­ší nud­ná lev­ná srač­ka, kte­rou kri­ti­ci vyhaj­po­va­li kdo ví kam!

Opravdu nevím, kte­rý horor mě letos nasral víc, ale Djinn si může podat ruce s Vigilem a Nightem, pro­to­že všech­ny tři mi pří­jdou podob­ně nud­né, nezá­živ­né a vlast­ně i zby­teč­né.

Hlavní hrdi­na je malý chla­pec, kte­rý je němý, je ast­ma­tik, má obrov­skou jizvu na hru­di a svě­tě div se, že není i autis­ta či na vozíč­ku, aby s ním divák, co nej­ví­ce sou­ci­til.

Doufal jsem, že to bude tak tro­chu vari­a­ce na Wishmastera, ale kde­pák žád­né zají­ma­vé plně­ní přá­ní či úko­lů, na to může divák rov­nou zapo­me­nout. Hlavní hrdi­na pro­ve­de spell z kníž­ky a pře­je si, aby se mu vrá­til hlas, avšak tím povo­lá nad­při­ro­ze­nou enti­tu k sobě do bará­ku a musí s ní pře­žít hodi­nu, aby se kouz­lo spl­ni­lo.

Djinn doká­že na sebe brát podo­by růz­ných lidí, tak­že tam je buď ohav­ný čer­ný CGI kouř, kte­rý nesná­ším ane­bo se tam stra­ší oby­čej­ným chla­pem, což je prav­dě­po­dob­ně Táta hlav­ní­ho hrdi­ny! Došlo i na žen­skou, kte­ré teda dali pře­kva­pi­vě i mas­ku ( z Kauflandu), ale cel­ko­vě to sto­jí za hov­no.

Ve fil­mu se téměř nemlu­ví, lekač­ka snad ani jed­na!, gore samo­zřej­mě žád­ný, body­count 0, děj o ničem, atmo­sfé­ra jalo­vá a zába­va niko­liv. Minuloroční Come Play je oprav­du o 2 tří­dy výše a pokud se Vám nelí­bil ani ten, tak s tímhle radě­ji neztrá­cej­te čas vůbec. I při krát­ké sto­pá­ži 80 minut, mi při­šlo, že ten film pros­tě nechce skon­čit. 3/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27822 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72113 KB. | 23.05.2024 - 15:03:00