Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Tax Collector - Že by se Shia LaBeouf vrátil na výslunní?

The Tax Collector - Že by se Shia LaBeouf vrátil na výslunní?

Collector
Collector
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David (Bobby Soto) a Creeper (Shia LaBeouf) spo­leč­ně jez­dí uli­ce­mi Los Angeles a vybí­ra­jí daně od dro­go­vých dea­le­rů, pasá­ků či pro­dej­ců zbra­ní pro kri­mi­nál­ní­ho lor­da Wizarda (Jimmy Smits). V LA se ale náh­le obje­ví Wizardův sta­rý rival Conejo (Jose „Conejo“ Martin), kte­rý nabíd­ne dvo­ji­ci dvě možnosti- buď pře­jdou k němu nebo bude vel­mi zle. David tak najed­nou bude muset uchrá­nit to co je pro něj nejdůležitější- jeho rodi­na.

David Ayer svou kari­é­ru odstar­to­val jako sce­náris­ta fil­mů Training Day, prv­ní­ho Rychle a zbě­si­le nebo S.W.A.T.- Jednotky pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní a uká­za­lo, že má oči­vid­ně talent na to napsat funkč­ní pří­běh z pro­stře­dí drs­ných ulic, kte­ré jsou záro­veň oprav­du cel­kem drs­né a záro­veň funkč­ně zábav­né. V roce 2005 poté došlo na jeho režij­ní debut Drsný časy a od té doby Ayer jako reži­sér a sce­náris­ta stál za fil­my jako Železná srd­ce nebo Sebevražedný oddíl. 3 roky poté nazpá­tek pro Netflix nato­čil zábav­nou detek­tiv­ku zasa­ze­nou do alter­na­tiv­ní­ho fan­ta­sy svě­ta Bright a od té doby si dal pau­zu až doteď kdy před­tím než by měl nato­čit rema­ke Tuctu špi­nav­ců nato­čil svou novou gan­gs­ter­ku The Tax Collector se kte­rou se více­mé­ně vrá­til ke svým koře­nům. A i když tře­ba tako­vé­mu Guyovi Ritchiemu návrat k jeho koře­nům s Gentlemany vyšel tak zde se jed­ná o opač­ný pří­pad. A to vel­mi výraz­ný!

Samotný začá­tek vzbu­dí nadě­ji, že Ayer pře­ce jen pořád doká­že u gan­gs­te­rek naser­ví­ro­vat tu pra­vou atmo­sfé­ru a ať už spo­lu dva hlav­ní hrdi­no­vé mlu­ví o živo­tě nebo něko­ho ohro­žu­jí zapnu­tou vrtač­kou tak to sto­jí za to. Bobby Soto sice jako hlav­ní hrdi­na od začát­ku vel­mi selhá­vá, vel­mi výraz­ně to ale vyna­hra­zu­je výkon Shii LaBeoufa, kte­rý je jako totál­ní šíle­nec nejen vel­mi věro­hod­ný ale také je výraz­ně napřed před vše­mi ostat­ní­mi účast­ní­ky fil­mu. Zároveň pořád pla­tí, že v úvp­du Ayer krom atmo­sfé­ry doká­že také dodat vel­mi faj­no­vý vizu­ál. Jenomže pak se sta­ne to, že se Ayerovi vše více­mé­ně roz­pad­ne pod ruka­ma a ve finá­le sku­teč­ně nato­čil svůj nej­hor­ší film.

The Tax Collector je plný nesym­pa­tic­kých cha­rak­te­rů, kte­ré jsou navíc krom LaBeoufa zahra­ní vel­mi boles­ti­vě. Ayer vlast­ně ani nevy­tvá­ří kdo­ví­jak zají­ma­vé gan­gs­ter­ské poza­dí a celé to půso­bí jako dílo nác­ti­le­té­ho chlap­ce, kte­rý si řekl, že je straš­ný fan­da gan­gs­te­rek jako Zjizvená tvář, Carlitova ces­ta nebo prá­vě Ayerovek Drsný časy, Street Kings nebo Patrola a nato­čil vel­mi vzdá­le­nou trist­ní poctu. I přes­to, že film stál ofi­ci­ál­ně 30 mili­o­nů dola­rů jinak vět­ši­nu času půso­bí jako vel­mi lev­ná tele­viz­ní šta­ce, kte­ré bys­te nevě­ři­li, že jí točil prá­vě někdo jako Ayer, kte­rý už před­tím s něko­li­ka fil­my s men­ší­mi roz­počty doká­zal sehrát vět­ší kous­ky. Ve srov­ná­ní jinak lépe půso­bí i Ayerův dosud nej­hor­ší film Sabotáž.

Občas se tam jako­by vyloup­ne ten sta­rý lep­ší Ayer, vět­ši­nu to času to ale sku­teč­ně půso­bí jako film, kte­rý chce být tak straš­ně cool, tak straš­ně drs­ný a tak straš­ně bru­tál­ní až je vlast­ně k smí­chu. Jestli v téhle okur­ko­vé sezó­ně hle­dat něja­kou fil­mo­vou spá­su, tak zrov­na tady se oprav­du nena­jde. Krom (mož­ná až moc) totál­ně šíle­né­ho Shii a pře­ce jen pár svět­lých momen­tů, kte­ré by se jako­by vra­ce­li k zla­těj­ší éře Ayerovy tvor­by tu oprav­du není o co moc stát a jed­ná se o jeden z nej­zby­teč­něj­ších fil­mů toho­to roku. Má Ayer tedy vlast­ně ješ­tě šan­ci? Nerad bych ho odsu­zo­val a budu důvě­řo­vat, že pře­ce jen ješ­tě něco vel­mi fajn od něj dora­zí, kdy­by mi ale dal někdo pis­to­li k hla­vě a chtěl ode mně tu nej­u­přím­něj­ší odpo­věď tak bych váhal asi hod­ně dlou­ho.... a po The Tax Collectorovi by odpo­věď byla vel­mi prav­dě­po­dob­ně spí­še nega­tiv­ní!

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © RLJE Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Blue Beetle: nejnovější přírůstek do světa DC17. srpna 2023 Blue Beetle: nejnovější přírůstek do světa DC Letos se společnosti DC na filmových plátnech moc nedaří. V půlce března do kin zavítal film Shazam! Hněv bohů, nic nevydělal, divácky ani kriticky neuspěl, a zase z kin rychle zmizel. V […] Posted in Filmové recenze
  • Indiana Jones a Království křišťálové lebky23. června 2023 Indiana Jones a Království křišťálové lebky Stárnoucí Indiana Jones (Harrison Ford) učí na univerzitě a žije poklidný život. Jsou však padesátá léta a Amerika zažívá hysterii ohledně sovětských a komunistických agentů. Jednoho dne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Transformers – víc, než se zdá7. června 2023 Transformers – víc, než se zdá Ano, na počátku byla opravdu hračka. Je tomu už celých čtyřiadvacet let od zrodu jednoho unikátního návrhu. Tedy robota, co se během pár okamžiků dokáže přeskládat na autíčko. Kdo mohl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré.11. srpna 2022 Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré. Když se tak člověk podívá na to, jaká pokračování se natáčí (jako první mě napadají sequely filmů „Paranormal Activity“ nebo „Nezvratný osud“), zamrzí ho, že některé filmy prostě zůstanou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Predátor9. března 2022 Predátor Predator je americký akční sci-fi horor z roku 1987, který režíroval John McTiernan a scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi. Jedná se o první díl série Predátor. V hlavní roli se […] Posted in Speciály
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Před 35 lety se narodil Shia LaBeouf11. června 2021 Před 35 lety se narodil Shia LaBeouf Shia Saide LaBeouf je americký herec, performer a filmař. Hrál Louise Stevense v seriálu Stevensovi bodují na Disney Channel, za tuto roli byl v roce 2001 nominován na Young Artist Award a […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35861 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71613 KB. | 22.06.2024 - 17:00:58