Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Tomb Raider

Tomb Raider

vlcsnap 2013 05 25 16h07m43s29 300x168 1
vlcsnap 2013 05 25 16h07m43s29 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by neznal Laru Croft, kte­ré nás baví od roku 1996 ve svých vyda­ných her­ních titu­lech Tomb Raider. Naše hlav­ní hrdin­ka jmé­nem Lara Croft se mís­to zabý­vá­ním se růz­ných rébu­sů z před­cho­zích dílů, pře­su­ne na taju­pl­ný ost­rov, kde jí půjde doslo­va nejed­nou, ale pořád o život. Ve sna­ze najít své přá­te­lé a dostat se jed­nou pro­vždy z toho­to pro­kle­té­ho ost­ro­va, se stá­vá z dří­ve sebe­vě­do­mé ženy s buj­ný­mi vna­da­mi mla­dé ustra­še­né zakr­vá­ce­né děv­če, kte­ré se musí posta­vit nejed­no­mu leh­ké­mu úko­lu. Po pár minu­tách hra­ní, však Lara při­jde na to, že na ost­ro­vě není sama a akce, kte­rá Vás pro­vá­zí neu­stá­le během hra­ní, Vás nene­chá ani na chvil­ku odpo­či­nout. Příběh, při­znej­me si, je něco úpl­ně jiné­ho, než co jsme moh­li v před­cho­zích dílech Tomb Raider hrát, pro­to nemů­že­me čekat něco ste­re­o­typ­ní­ho na co jsme zvyklí. Ve hře je vel­ký prů­lom v oblas­ti hra­ní a hlav­ně her­ní gra­fi­ky, kte­rá je veli­ce pro­pra­co­va­ná a celou hru, tak sko­ro posu­nu­je na prv­ní příč­ky oblí­be­nos­ti. Některé akce Vám doslo­va roz­bu­ší srd­ce a někte­ré Vás i uklid­ní, pros­tě samá akce od začát­ku do kon­ce a to správ­ná hra má mít. Ovládaní hry je jed­no­du­ché, nehle­dě na to, že Vás také pro­vá­zí nápo­vě­da, jak pro­tiv­ní­ka zne­škod­nit, či jak dále.

Závěrem hra je veli­ce zají­ma­vá a má veli­ce pou­ta­vý nový pří­běh, kte­rý mě osob­ně zau­jal a jen tak neod­trh­ne od obra­zov­ky. Ceně, za kte­rou se hra pro­dá­vá, odpo­ví­dá své vyso­ké kva­li­tě hra­tel­nos­ti a hlav­ně je o zába­vu posta­rá­no na dlou­hé hodi­ny a hodi­ny hra­ní i po skon­če­ní pří­bě­hu i s vel­kým bonu­sem, což je obsah čes­kých titul­ků.

vlcsnap-2013-05-25-16h07m43s29 vlcsnap-2013-05-25-16h08m00s225 vlcsnap-2013-05-25-16h08m35s62 vlcsnap-2013-05-25-16h08m50s223 vlcsnap-2013-05-25-16h10m13s19 vlcsnap-2013-05-25-16h10m58s189 vlcsnap-2013-05-25-16h11m17s152


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 5.3.2013
Výrobce: Crystal Dynamics
Žánr: akč­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1
Lokalizace: jazyk ang­lič­ti­na, čes­ké titul­ky
Doporučený věk: 18+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38227 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71788 KB. | 13.07.2024 - 03:20:37