Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Sonic & All-Stars Racing Transformed

Sonic & All-Stars Racing Transformed

vlcsnap 2013 06 02 08h52m06s182 300x168 1
vlcsnap 2013 06 02 08h52m06s182 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud bys­te si mys­le­li, že tato hra je urče­ná pou­ze pro děti, to jste na pěk­ném omy­lu. Hra je pokra­čo­vá­ním hry Sonic & All-Stars Racing, kte­rá vyšla před dvě­ma lety. Hra má nový her­ní nádech a jak už název napo­ví­dá v duchu Transformed, což zna­me­ná, že nebu­de hrát pou­ze na sou­ši, ale i ve vzdu­chu a na vodě. V této nové hře byly zacho­vá­ny pou­ze 4 z původ­ních tra­tí Sonic & All-Stars Racing zby­tek 17 tra­tí je nových, tak­že se máte na co těšit. Ve hře najde­te také někte­ré již zná­mé posta­vy z před­cho­zí­ho titu­lu a někte­ré nové ze slav­ných postav Sega, je jich cel­kem 20, tak­že je z čeho si vybí­rat. Zahrát si může­te s Ralphem a nechy­bí také mod­rý ježek, AiAi a mno­ho dal­ších. Na začát­ku jich máte k dis­po­zi­ci hned deset, dal­ší však musí­te ode­mknout svý­mi úspě­chy. Každá z postav má také své uni­kát­ní vozít­ko a své zázrač­né schop­nos­ti na tra­ti. Tratě se také ode­my­ka­jí postup­ně, tak­že v začát­ku jich mno­ho nemá­te, ale pokud se pus­tí­te do skvě­lé­ho drif­to­vá­ní, jis­tě se Vám budou, co nejdří­ve ode­my­kat.

vlcsnap-2013-06-02-08h52m06s182vlcsnap-2013-06-02-08h56m19s146vlcsnap-2013-06-02-08h54m09s125

Hra nabí­zí něko­lik reži­mů hry, což jí oprav­du posu­nu­je hod­ně vyso­ko a nejde jen tak o něja­ký titul, nad kte­rým máv­ne­te rukou. Zahrajete si sami v reži­mu kari­é­ry ane­bo, jenom tak pro zába­vu není vyne­chán také režim local, kde si může­te zahrát až ve čtyřech na jed­né kon­zo­ly, také ale nechy­bí hra­ní onli­ne, kde je hra­ní jis­tě ješ­tě zábav­něj­ší v boji o to, kdo je lep­ší. Opět v této hře pla­tí vítě­zit a zís­ká­vat body za drif­to­vá­ní a sbí­rá­ní hvěz­di­ček, také může­te zís­ká­ním zázrač­né schop­nos­ti pro­tiv­ní­ky zne­vý­hod­nit a co je hlav­ní nelep­ší záži­tek je, když z niče­ho nic se trans­for­mu­je­te na leta­dlo a letí­te nebo se trans­for­mu­je­te za loď a musí­te jí slo­ži­tě ovlá­dat na vlnách, to jsou prv­ky, kte­ré hře dodá­va­jí šmrnc.

vlcsnap-2013-06-02-08h49m49s67vlcsnap-2013-06-02-08h50m40s89vlcsnap-2013-06-02-08h50m31s3

Grafika hry je úžas­ně ani­mo­va­ná a je to záži­tek pro oči i her­ní odvaz. Ovládání hry je jed­no­du­ché a zvlád­ne to kaž­dý a nemys­le­te si, že když dohra­je­te hru na nejmen­ší obtíž­nost, že jste jí dohrá­ly to v žád­ném pří­pa­dě, pokra­ču­je­te dále na dal­ších dvou slo­ži­těj­ších obtíž­nos­tí, tak­že hra jen tak neo­mr­zí.

vlcsnap-2013-06-02-08h52m45s56vlcsnap-2013-06-02-08h51m16s196vlcsnap-2013-06-02-08h54m33s96

Závěrem je hra oprav­du pove­de­ný titul a dali si na ní tvůr­ci, jak jinak než oprav­du zále­žet. Hra bude bavit i malé i vel­ké a jen tak svým obsa­hem neo­mr­zí. Cena odpo­ví­dá kva­li­tě a tak pokud chce­te pařit, nejen sami, ale i s přá­te­li, kou­pi nebu­de­te lito­vat. 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 01.11.2012
Výrobce: Sega
Žánr: závod­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, mul­tipla­yer 2-8
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30924 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72117 KB. | 22.02.2024 - 16:17:17