Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 3

Far Cry 3

FC3
FC3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už sko­ro deset let, kdy v lis­to­pa­du roku 2012 vyšlo tře­tí pokra­čo­vá­ní Far Cry. Po prv­ním díle, kte­rý obje­vil vol­nost pohy­bu na vel­kém ost­ro­vě, při­šel Far Cry 2, kte­rý byl kri­ti­zo­ván za někte­ré neop­ti­mál­ní prv­ky. Až tře­tí díl doká­zal při­vést fanouš­ky série Far Cry zpět k počí­ta­čům a kon­zo­lím.

Hlavní posta­va je pou­ze mla­dý kluk, kte­rý se dosta­ne ve špat­nou dobu na špat­ný ost­rov a jenom díky ohrom­né­mu štěs­tí pře­ži­je a pomo­cí jeho přá­tel a původ­ních oby­va­tel ost­ro­va se z hlav­ní posta­vy sta­ne stroj na zabí­je­ní, kte­rý nejen zabi­je dva vel­ké zápo­rá­ky, ale i dal­ší tisí­ce a tisí­ce nepřá­tel.

Hlavním prv­kem je pří­běh, kte­rý je doko­na­lý a o dob pre­mi­é­ry hry jej urči­tě zná­te, tak jej nebu­de­me roz­pitvá­vat, spí­še jde o to, že pro vylep­šo­vá­ní mapy, posta­vy, počtu noše­ných zbra­ní je nut­né obsa­zo­vat potřeb­né body, obsa­zo­vat roz­hled­ny a vybí­jet obsa­ze­ná sta­no­viš­tě.

Potom je nut­né (sice ne bez­pod­mí­neč­ně) vyhle­dá­vat rost­li­ny pro léky, zabí­jet zví­řa­ta (pro vylep­šo­vá­ní schop­nos­tí…) a pro­lézt celý ost­rov od seve­ru na jich, aby jste pro­ti pro­tiv­ní­kům měli čím dál lep­ší výba­vu a zku­še­nos­ti.

Protivníci jsou totiž čím dál těž­ší a pro jejich poráž­ku, pro ty méně schop­né hrá­če, je nut­né se nau­čit nové doved­nos­ti a zís­kat pří­stu­py i k lep­ším zbra­ním.

Far Cry 3 odstar­to­val feno­mén, kte­rý do letoš­ní­ho roku vydal 2 plno­hod­not­né díly a 3 spin offy (Prymal, Blood Dragon.. New Dawn). Ke kaž­dé nové hře se prin­cip ces­ty ke kon­ci hry nezmě­nil, stá­le se obsa­zu­jí vysí­la­če a sta­no­viš­tě, ale vždy se při­da­la něja­ká nová věc, kte­rá prů­chod hry vylep­ši­la.

Ubisoft umí dost dojit své doj­né krá­vy. Assassin’s Creed doká­zal doko­na­le pozmě­nit v posled­ních třech hrách. Far Cry ješ­tě měnit nepo­tře­bu­je, jenom vylep­šo­vat a k funkč­ním věcem při­dá­vat ješ­tě lep­ší věci.

Je jenom ško­da, že Far Cry 6 už nebu­de v češ­ti­ně, ale pokud se jed­ná o funkč­ní stří­leč­ku s pohle­du prv­ní oso­by, tak tomu zas chy­bě­jí­cí češ­ti­na v době vydá­ní tolik neva­dí. Snad čeští fanouš­ci budou při­pra­vo­vat ama­tér­sky pře­klad, tak jak při­pra­vu­jí momen­tál­ně pro Red Dead Redemption 2, tak i pro Assassin’s Creed Valhalla.

Pro mě je návrat o cca 10 let s Far Cry dost dob­rý. Hra se dá hrát zno­vu od začát­ku, jiným způ­so­bem, a tak nemr­zí. Je to stá­le kva­lit­ní hra v Covidové době už jsou i lev­něj­ší gra­fi­ky tak výkon­né, že si člo­věk uži­je hry u na nej­lep­ší detai­ly.

95 %

Foto:Ubisoft Montreal, Massive Entertainment, and Ubisoft Shanghai


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17186 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71925 KB. | 18.06.2024 - 11:38:44