Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 4

Far Cry 4

FC4
FC4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jelikož recen­zí je všu­de dost a vět­ši­na už to má stej­ně dohrá­no, tak napíšu ve zkrat­ce, jaké dojmy na mě hra udě­la­la, co mi vadi­lo a nao­pak co se mi na Far Cry 4 líbi­lo.

OBSAHUJE SPOILERY

Nejdříve začnu tím pozi­tiv­ním. Co se týče pro­ve­de­ní Kyratu, tak to se mi oprav­du moc líbí. Všude to žije, člo­věk se nenu­dí. Rychlé ces­to­vá­ní jsem sko­ro nepo­u­žil, nebyl důvod, když co chví­li na mě čekal něja­ký úkol, např. se mi líbi­ly Záchrana civi­lis­tů ze zaje­tí Pagan Minovými vojá­ky, ochra­na Kyraťanů před úto­kem zví­řat, sta­no­viš­tě, zís­ká­vá­ní Zvonic a mno­ho mno­ho dal­ší­ho. Popř. lov zvě­ře na výro­bu sumek a pouz­der.

Většinou jsem cho­dil pěš­ky, a když ne, tak nej­po­u­ži­va­něj­ším doprav­ním pro­střed­kem byla Helikoptérka, nao­pak Slona jsem moc čas­to nepo­u­žil, ale roz­hod­ně se hodí, když nechce­te plýtvat muni­cí nebo musí­te ulo­vit něja­ké nebez­peč­né zví­ře jako např. Nosorožce, jeli­kož když sedí­te na Slonovi, Nosorožec na Vás neú­to­čí a může­te si ho v klíd­ku a poho­dě sun­dat Kuší. Musel jsem se mít stá­le na pozo­ru, jeli­kož úto­ky zví­řat, hlav­ně Orlů, byly na den­ním pořád­ku a koli­krát jsem zachrá­nil rukojmí, ale než jsem se k němu dostal, tak ho zabil Medvěd, Lehvart nebo jiné zví­ře, to samé hlíd­ky Royal Army po cestách, lesích. Mise v zasně­že­ných Himalájích jsem si zami­lo­val.

Ve Far Cry 4 se oprav­du opla­tí poslou­chat, o čem vojá­ci kolem Vám mlu­ví, tře­ba při útě­ku z Himalajského věze­ní jsem díky toho šel do té věže, kde byly zbra­ně. Jinak bych se tam vůbec nevy­dal, šel bych bokem. Délku kam­pa­ně hod­no­tím jako dobrou, dohrál jsem ji (s pár ved­lej­ší­mi mise­mi) za 17 hodin. Ale klid­ně moh­la být i del­ší, viz zápo­ry.
Kladně hod­no­tím i pří­tom­nost šer­pů na Kyratu, kdy jsem nemu­sel pokaž­dé, co jsem chtěl nábo­je, nebo něco pro­dat, ces­to­vat na něja­ké sta­no­viš­tě, ale všech­no jsem si vyří­dil díky šer­po­vi.

Grafická strán­ka hry je skvě­lá, detai­ly, paprsky, mlha, pros­tě toto se Ubisoftu poved­lo, i opti­ma­li­za­ce je dob­rá.

Nelíbí se mi to umě­lé ome­zo­vá­ní vzle­to­vé výš­ky Gyrokoptéry, kdy se mi čas­to stá­va­lo, že i když jsem letěl ve stá­le stejn= výš­ce, ale blí­žil jsem se k něja­ké­mu kop­ci, tak mi zača­la hou­kat, abych sní­žil výš­ku. Díky tomu se čas­to muse­ly oblí­tat kop­ce, kte­ré by šly v poho­dě pře­le­tět (viz ten za Ajayovým domem). Chápu, že tvůr­ci chtě­li, ať je hra co nejdel­ší, ale toto si moh­li odpus­tit, když už nemů­že­me vol­ně do Vysokých Himalájí.

Mězi dal­ší věci, kte­ré se mi nelí­bi­ly pat­ří např. ty mise, kde je Ajay zdro­go­va­ný, jme­no­vi­tě např. tam mise s Yumou v tom dole. Ta posled­ní část mě doká­za­la pořád­ně namích­nout (hra­ju na nej­těž­š­ší obtíž­nost). Taková mise nemá ve Far Cry 4 dělat, Yuma si zaslou­ži­la lep­ší konec.

A tím se dostá­vá­me k dal­ší polož­ce na mém sezna­mu „Nelíbí se mi“, na mys­li mám prá­ce s posta­va­mi, kdy všech­ny hlav­ní posta­vy (kro­mě Amity a Sabala) byly ve hře vše­ho­všu­dy uká­za­ny pou­ze 2x - popr­vé při před­sta­ve­ní, podru­hé při jejich smr­ti. Toto se mi roz­hod­ně nelí­bi­lo, tře­ba tako­vá Yuma a Noore by si zaslou­ži­ly více mís­ta v pří­bě­hu. Paul DePleur Harmon mohl mít lep­ší konec, resp. moh­la tam být něja­ká mise navíc (tře­ba s poku­sem Roayal Army o jeho záchra­nu, nebo coko­liv).

Opravdu jsem se těšil na koo­pe­ra­ci.... No a .... a koo­pe­ra­ce moje oče­ká­vá­ní spl­ni­la. Sice je smut­né, že lze hrát pou­ze ve dvou hrá­čích, tako­vý tým 4-8 lidí by byl mno­hem lep­ší a daly by se pořá­dat růz­né sou­tě­že mezi kama­rá­dy, ale jeli­kož je pří­stup­ný celý Kyrat, tak nuda v koo­pe­ra­tiv­ní hře nena­sta­ne. V sin­gle pla­ye­ru jsem Slony moc nepo­u­ží­val, ale v koo­pe­ra­ci to je jiná. Navíc se daj vyu­žit i mís­to lodí, jeli­kož umě­jí pla­vat.

Bohužel FC 4 srá­ží chy­by mul­tipla­ye­ru (migra­ce, málo hrá­čů,...), koo­pe­ra­ce pou­ze pro 2 hrá­če a pár těch chyb popsa­ných výše. Čistě SP bych hod­no­til 9/10.

Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní hry je násle­du­jí­cí:

far cry 4 hodnoceni


Foto: Ubisoft Montreal, Red Storm, Shanghai, Toronto, Kiev


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79001 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72503 KB. | 22.05.2024 - 16:59:51