Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

FC6
FC6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dvou letech  vyšla dal­ší hra Far Cry. Tentokrát to není žád­ný spin-off, je to plno­hod­not­ná hra série Far Cry.

Tentokrát se vra­cí­me do ost­rov­ní­ho stá­tu, podob­né­ho Kubě, kde vlád­ne dik­tá­tor a vašim úko­lem (jak za muže nebo ženu) je jej pora­zit. Nastoupíte jako člen odbo­jo­vé sku­pi­ny a malém při­lehlém ost­ro­vě a postup­ně se dosta­ne­te, přes pár bos­sů (dik­tá­to­ro­vých pomoc­ní­ků), až hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vi.

Ti co hra­jí sérii Far Cry už od začát­ku, tak ví, že se hra z prin­ci­pu od 3. dílu moc nemě­ní. Do hry se vždy při­dá­va­jí nové postu­py, vylep­šu­je se gra­fi­ka a hlav­ním bodem celé hry je uce­le­ný úko­lo­vý pří­běh, kte­rý je pro­tkán mno­ha ved­lej­ší­mi zakáz­ka­mi, kte­ré vám postup­ně usnad­ňu­jí prů­chod hrou.

V posled­ních třech dílech jste hrá­če vylep­šo­va­li pomo­cí stro­mu schop­nos­tí, šes­tý díl jde na vylep­šo­vá­ní jinak. Tentokrát si vylep­šu­je­te pří­slu­šen­ství, hlav­ně oble­če­ní, abys­te měli lep­ší reak­ce, pohyb a samo­zřej­mě i střel­bu na pro­tiv­ní­ky a dal­ší her­ní vylep­še­ní.

Série Far Cry je také pou­ze o tom, že je to hra z pozi­ce prv­ní oso­by, kde vidí­te pou­ze své ruce (pří­pad­ně nohy). Šestý díl je pře­lo­mo­vý, že si své­ho „ava­ta­ra“ uži­je­te také ve z pozi­ce tře­tí oso­by v pře­dem daných čin­nos­tech. Jako v domá­cí ves­ni­ci a při pou­ži­tí svých spe­ci­ál­ních zbra­ní.

Hraní hry si samo­zřej­mě také může­te vylep­šit dle Vašeho přá­ní a vypnout si pomoc­né funk­ce, napří­klad mapu, „pru­hy“ živo­ta pro­tiv­ní­ků, tak aby vaše hra­ní bylo slo­ži­těj­ší, než v stan­dart­ním nasta­ve­ní.

Možná, že se čeka­ly od šes­té hry něja­ké pře­lo­mo­vé změ­ny, ale jde pou­ze o vylep­šo­vá­ní toho samé­ho prin­ci­pu hry s nový­mi úpra­va­mi někte­rých prv­ků.

Grafika série Far Cry se neu­stá­le vylep­šu­je a je vidět, že si tvůr­ci dáva­jí zále­žet na vel­ké opti­ma­li­za­ci. V maxi­mál­ních detai­lech na RTX kar­tách si uži­je­te oprav­du reál­né­ho ost­ro­va. Na počí­ta­čo­vých sesta­vách, kte­ré už mají něco za sebou a jsou něko­lik let sta­ré, si také zahra­je­te. Sice ne na 60 sním­cích za sekun­du, ale stá­le v HD kva­li­tě. A to i na střed­ních detai­lech. Hra je dokon­ce i líp opti­ma­li­zo­vá­na, než její před­chůd­ce Far Cry 5.

Je také dob­ré, že nemu­sí­te sta­ho­vat tolik dat, jak u série Assassin’s Creed. Na veli­kost obsa­ze­né­ho pro­sto­ru je to v cel­ku malá hra, tedy, pokud si nebu­de­te sta­ho­vat i HD Texture Pack. Tvůrci si při­pra­vi­li pro nás fanouš­ky nej­ví­ce DLC ze všech her Far Cry. Od balíč­ku aut, dopra­vy, zbra­ní, po při­pra­ve­né DLC nových pří­bě­hů z fil­mo­vých sérií a seri­á­lů.

Mně se hra FC 6 líbí. Vše co je v před­cho­zích hrách zde najdu. Plus mno­ho nových věcí, kte­ré se mi líbí. Nejedná se o revo­luč­ní hru, ale pou­ze o evo­lu­ci, kte­rá umož­ňu­je novým hrá­čům, aby si kou­pi­li i star­ší hry. Možná, že někte­ří recen­zen­ti píší, že je to pořád o tom samém, ale nový pří­běh, nový vel­ký ost­rov, evo­lu­ce (vylep­še­ní) v hra­ní je tím pra­vým důvo­dem, proč si novou hru kou­pit.

90 %

Foto: Ubisoft


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72248 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72560 KB. | 19.05.2024 - 06:59:47