Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?

Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?

Prim02
Prim02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V prů­bě­hu něko­li­ka let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samo­zřej­mě Far Cry 4 se vše­mi DLC, se tvůr­ci neu­stá­le vylep­šo­va­li. Od ost­ro­va   Himalájích  se svět pře­su­nul do doby ledo­vé, do pra­vě­ku. Čeká nás doba, kdy jedi­nou mož­nos­ti, jak pře­žít byl luk a šíp. S tro­chou umu i dře­vě­ná větev a samo­zřej­mě oštěp.

Oproti pra­les­ní­mu muži, kte­rý se sna­ží pře­žít, sto­jí veš­ke­rá pří­ro­da. Od kla­sic­kých lvů a tygrů, po med­vě­dy a kon­čí to s nepře­mo­ži­tel­ný­mi mamu­ty. Jediný pře­ži­vší ze ztra­ce­né osa­dy postup­ně obje­vu­je svo­je přá­te­le, způ­so­by jak pře­žít a samo­zřej­mě se k němu při­dá­va­jí spo­luves­ni­ča­né, kte­ré musí postup­ně obje­vo­vat po celém zrád­ném svě­tě.

Prim01

Jeho výzbro­jí jsou jenom věci, kte­ré si může nasbí­rat a vytvo­řit. Je to ale dost schop­ný jedi­nec, a tak postu­pem času, kdy nasbí­rá dosta­tek suro­vin, si může vylep­šit své zbra­ně. Vylepšuje i cha­tr­če oby­va­tel význam­ných postav ves­ni­ce. Mezi jeho přá­te­lé pat­ří napří­klad lov­ky­ně, šaman a samo­zřej­mě i ostat­ní důle­ži­tí, kte­rým postup­ně dodá­vá suro­vi­ny na stav­by a vylep­še­ní jejich cha­tr­čí.

Od před­cho­zích her, kte­ré už hrá­či zna­jí. Ví jak je ovlá­dat, tak nová hra jenom dopl­ňu­je zave­de­ný kon­cept, kdy sbí­rá­te suro­vi­ny, zruč­nost a samo­zřej­mě schop­nost ovlá­dat pří­ro­du, abys­te se postup­ně dostá­va­li v potra­vi­no­vém žeb­říč­ku čím dál výš a výš. Dál a dál až finál­ní­mu sou­bo­ji s bosem, nej­vět­ším pro­tiv­ní­kem ves­ni­ce.

Je to přes­ně to co oče­ká­vám. Dobrý pří­běh, sou­bo­je a vyu­ži­tí pomo­cí pří­ro­dy. Jak jako v před­cho­zí hře postup­ně obje­vu­je­te pří­běh, obsa­zu­je­te ohniš­tě a tábo­rá­ky a s pomo­cí svých ocho­če­ných pomoc­ní­ků si usnad­ňu­je­te život.

Prim02

Když se jed­ná o his­to­ric­kou dobu, a tak k pře­su­nu vyu­ží­vá­te své ocho­če­né miláč­ky. Je dob­ře, že schop­nos­ti musí­te postup­ně obje­vit a i schop­nost ocho­če­ní nemá­te od začát­ku, musí­te se k ní pro­bo­jo­vat a postup­ně nasbí­rat.

S postup­ným obje­vo­vá­ním svých schop­nos­tí výro­by a ocho­če­ní zví­řat se i obje­vu­jí i nové úko­ly, kte­ré jsou dostup­ně až od urči­té nau­če­né úrov­ně.

Samozřejmostí jsou i náhod­né úko­ly, kte­ré můžou nasbí­rat nové zku­še­nos­ti. Občas něko­ho zachrá­nit, zabít pro­tiv­ní­ky, kte­ří ohro­žu­jí své spo­luves­ni­ča­ny a také se obje­ví i úkol tře­ba zabít jedi­neč­né zví­ře, kte­ré se obje­vu­je málo náhod­ně.

Prim03

Ovládání hry se nezmě­ni­lo, kom­bi­na­ce myš+klávesnice se správ­ně nama­po­va­ný­mi klá­ve­sa­mi je přes­ně to správ­né, co hrá­či bez pro­blé­mu zvlá­da­jí. Grafická nároč­nost je samo­zřej­mě vyš­ší. Tvůrci si dali prá­ci s lep­ším svě­tem, a tak fra­me rate je samo­zřej­mě niž­ší, než ve Far Cry 4. Grafika se samo­zřej­mě zlep­ši­la, ale u zví­řat musím mít vel­kou výt­kou, nejsou tak detail­ní, než bych čekal. Tím, že někte­rá zví­řa­ta slou­ží jako sou­kro­má ochran­ka, je vidět kaž­dé nekva­lit­ní kos­tič­ko­vá­ní.

Hraní si uží­vám, pro­zkou­má­vám kaž­dý kout, kaž­dou ves­ni­ci. Určitě nejsem tak zdat­ný hráč, jako ti, co to hra­jí pořád, ale Far Cry Primal mě baví. Jsem zvě­da­vý, jak to vlast­ně bude kon­čit, mám ode­hrá­no jenom tak 30 %, během 12  hodin, je to dost málo. Je to vel­mi dob­rá hra, kte­rá zaba­ví na dlou­hé veče­ry. Chcete si dopo­ru­čit hru, se kte­rou se zaba­ví­te na dlou­hé veče­ry, Far Cry Primal je to pra­vé.


Foto: Ubisoft


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68608 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72634 KB. | 28.05.2024 - 03:13:52