Kritiky.cz > Recenze knih > Tvorba www stránek

Tvorba www stránek

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zajímá vás tvor­ba webo­vých strá­nek, ale nespo­ko­jí­te se s vyu­ži­tím běž­ně pou­ží­va­ných redakč­ních sys­té­mů jako jsou WordPress nebo Joomla? Chtěli bys­te vytvo­řit strán­ky po svém? Při tvor­bě funkč­ních webo­vých strá­nek však nesta­čí jen zna­lost jazy­ka HTML a pou­ži­tí CSS sty­lů. Stránky vyža­du­jí také tvor­bu vlast­ní­ho kódu v jazy­ku PHP, popří­pa­dě v Javaskriptu, tedy ale­spoň mini­mál­ní zákla­dy pro­gra­mo­vá­ní. Pro uži­tí jazy­ka PHP je však potřeb­né pou­žít tabul­ky z data­bá­ze MySLQ. Proto je potře­ba znát také základ­ní postu­py při prá­ci s data­bá­zí a základ­ní­mi mož­nost­mi jazy­ka SQL.

Kniha obsa­hu­je tato téma­ta: tvor­ba webo­vých strá­nek pomo­cí kódu HTML, for­má­to­vá­ní webo­vých strá­nek pomo­cí CSS, vyu­ži­tí data­bá­ze MySQL a její údrž­ba, tvor­ba dota­zů, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro oži­ve­ní webo­vých strá­nek, vyu­ži­tí jazy­ka Javaskript pro prá­ci s for­mu­lá­ři, zákla­dy vyu­ži­tí kódu PHP na webo­vých strán­kách, spo­je­ní jazy­ka PHP a data­bá­ze MySQL a vyu­ži­tí pro tvor­bu webo­vých strá­nek, zpra­co­vá­ní úda­jů z for­mu­lá­ře pomo­cí kódu PHP a tvor­ba nabí­dek pomo­cí kódu PHP

Autor kni­hy Marek Laurenčík se výu­ce a vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti výpo­čet­ní tech­ni­ky věnu­je od roku 1992 a na toto téma napsal již něko­lik knih. Protože je téma, kte­ré­mu se věnu­je ve své nej­no­věj­ší pub­li­ka­ci, oprav­du roz­sáh­lé, nejde do hloub­ky, ale zamě­řu­je se na vysvět­le­ní základ­ních a nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných pro­gra­mo­va­cích postu­pů. Kniha je tak jakým­si úvo­dem pro sezná­me­ní se s pokro­či­lý­mi pro­gra­mo­va­cí­mi postu­py.

Ocení ji pře­de­vším začá­teč­ní­ci, kte­ří s tvor­bou webo­vých strá­nek nema­jí buď žád­né nebo mají jen vel­mi málo zku­še­nos­tí. Už od začát­ku jim umož­ní při­stu­po­vat k téhle prá­ci kom­plex­ně. Těm, kte­ří už něja­ké zku­še­nos­ti s tvor­bou webo­vých strá­nek mají, pomů­že kni­ha jejich zna­los­ti roz­ší­řit.

Hodnocení: 90%

TVORBA WWW STRÁNEK V HTML A CSS

Autor: Marek Laurenčík

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 224


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25231 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72045 KB. | 23.04.2024 - 10:43:47