Kritiky.cz > Recenze knih > Upeč si svou lásku z kvásku

Upeč si svou lásku z kvásku

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pečení vlast­ní­ho chle­ba z kvás­ku se sta­lo v posled­ních letech doce­la oblí­be­né. Pokud vás láká si upéct svůj chle­ba, ale nevě­ří­te si, nebo neví­te, kudy do toho, pak tato kni­ha je tu pro vás. Zajímavé infor­ma­ce zde ale mohou najít i zku­še­něj­ší pekař­ky.

Autorka, Gabriela Hradecká, vás pro­ve­de peče­ním chle­ba od teo­re­tic­kých začát­ků až po samot­né peče­ní chle­ba, upo­zor­ní na mož­né nástra­hy a pro­blémy a pak už je to jen na kaž­dém, aby pekl, pekl a postup­ně tak zlep­šo­val své chle­by.

Autorka vám odtaj­ní, jak se k peče­ní chle­ba dosta­la, dozví­te se i něco z tra­di­ce peče­ní chle­ba, jak to bylo dří­ve. Na začát­ku dosta­ne­te také pár obec­ných rad, kte­ré se mohou začá­teč­ni­cím i zku­še­něj­ším pekař­kám hodit. Následuje už výčet toho, co je k peče­ní potře­ba, infor­ma­ce ke kvás­ku, mou­kám a dal­ším suro­vi­nám, stej­ně tak i k nádo­bí, kte­ré k peče­ní bude­te potře­bo­vat.

Poté již násle­du­jí infor­ma­ce ke kva­su, což je asi nej­dů­le­ži­těj­ší část samot­né­ho chle­ba. Dozvíte se rady, jak kvas dokr­mit, nakop­nout, zda zalo­žit svůj či kou­pit již hoto­vý apod, jak ho ode­bí­rat či udr­žo­vat a nepři­jít o něj. Následují infor­ma­ce k samot­né­mu peče­ní, jeho fázím a jak postu­po­vat. Na kon­ci kníž­ky najde­te i něko­lik recep­tů na kla­sic­ké chle­by, ale i ty bezlep­ko­vé. Kdy k bezlep­ko­vé­mu peče­ní se také v teo­re­tic­ké čás­ti dozví­te více infor­ma­cí, jak zdár­ně tako­vý chléb upéct, pro­to­že pře­ci jen má svá spe­ci­fi­ka.

Na samot­ný závěr autor­ka dopl­ni­la také ješ­tě něko­lik his­to­rek.

Knížka má pří­jem­né tvr­dé des­ky a hezkou obál­ku. Cenné infor­ma­ce v ní najde nejen pekař­ka začá­teč­ni­ce, ale i zku­še­něj­ší pekař­ka. Je zde spous­ta teo­re­tic­kých infor­ma­cí, infor­ma­cí ke kvás­ku, samot­né­mu peče­ní, kte­ré vás jen tak nene­cha­jí na holič­kách, pokud se roz­hod­ne­te do peče­ní vlast­ní­ho kvás­ko­vé­ho chle­ba pus­tit.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji.


Autor: Gabriela Hradecká

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 176

Žánr: kuchař­ky

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43468 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72267 KB. | 19.05.2024 - 19:47:24