Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka

V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka

Kino Aero nadvori od vstupu 01
Kino Aero nadvori od vstupu 01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do žiž­kov­ské­ho kina Aero zamí­ří divá­ci ve dnech 28. úno­ra až do nedě­le 6. břez­na 2022. Stálý dra­ma­tur­gic­ký tým si pro návštěv­ní­ky při­pra­vil více než 15 fil­mů a jed­nu „před­náš­ku“ Filmový hov­no­cuc. Diváci se mohou rov­něž těšit na tra­dič­ní simul­tán­ní dabin­gy, inter­ak­tiv­ní pro­jek­ci a dal­ší vese­lé i nechut­né kej­kle, kte­ré ze sle­do­vá­ní fil­mů v kině uči­ní jedi­neč­ný záži­tek. Pro nej­o­tr­lej­ší z otr­lých je v pro­de­ji i per­ma­nent­ka na všech­ny pro­jek­ce s fes­ti­va­lo­vým trič­kem zdar­ma ve vizu­á­lu letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­rý má na svě­do­mí stree­tar­tis­ta Michal Škapa a jeho kole­go­vé. V rám­ci zahá­je­ní kino pro­mít­ne oče­ká­va­ný fes­ti­va­lo­vý hit After Blue.  Dalšími vel­ký­mi zážit­ky budou rocko­vý sci-fi muzi­kál o ces­to­vá­ní časem Synové oce­le, pro­ti­dro­go­vá kla­si­ka Mařena šlu­ku­je nebo por­no­gra­fic­ký Agent 69 Jensen: Ve zna­me­ní ští­ra. Jiným tra­de­mar­kem jsou inter­ak­tiv­ní pro­jek­ce. Tento rok bude v tom­to duchu uve­de­na rarit­ní Hypnotická bul­va – noi­ro­vý horor spe­ci­ál­ně nato­če­ný tak, aby hyp­no­ti­zo­val davy. Bude rov­něž mož­né zahrát si výher­ní bin­go, a to během non­ša­lant­ní­ho fil­mo­vé­ho poro­du Šampíčko a kul­ky. Milovníci vizu­ál­ně opu­lent­ních horo­rů pak jis­tě oce­ní pro­slu­lou tech­ni­co­lo­ro­vou noč­ní můru Daria Argenta Suspiria v plné krá­se 4K restau­ro­va­né ver­ze. Vzácnou pří­le­ži­tos­tí bude také mož­nost spat­řit jeden z nej­ví­ce šoku­jí­cích horo­rů 90. let, umě­lec­kou kul­tov­ku Krutost pod­vě­do­mí. Otrlce v nedě­li zakon­čí prdí­cí nestvů­ry v tak­též dabo­va­ném fil­mu Bubáci.

Festival otr­lé­ho divá­ka je syno­ny­mem pokles­los­ti, nevku­su, bra­ku a zába­vy za hra­ni­cí tuc­to­vos­ti – ve všech mož­ných význa­mech těch­to slov. Každý rok při­ná­ší kolek­ci nej­pů­so­bi­věj­ších, nej­směš­něj­ších, nej­za­pad­lej­ších i nej­bi­zar­něj­ších horo­rů, extré­mů, krvá­ků, cam­pů, béček, céček i péček.

Více o pro­gra­mu na strán­kách kina

  • Kino Aero  & Praha.Center 
  • Fotka: ŠJů| Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93691 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71845 KB. | 18.07.2024 - 15:42:55