Kritiky.cz > Speciály > Vetřelec: Covenant

Vetřelec: Covenant

Vetrelec
Vetrelec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve vesmí­ru váš řev nikdo nesly­ší. Po téměř čtyřech dese­ti­le­tích zůstá­va­jí tato slo­va syno­ny­mem pro čirou a neú­pros­nou inten­zi­tu mis­trov­ské­ho díla Ridleyho Scotta, futu­ris­tic­ké­ho horo­ru Vetřelec. Teď se otec iko­nic­ké fran­ší­zy opět vra­cí do svě­ta, kte­rý vytvo­řil, aby pro­zkou­mal jeho nej­tem­něj­ší zákou­tí ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT a při­ne­sl nová dob­ro­druž­ství, kte­rá vám zrych­lí tep a kte­rá posou­va­jí hra­ni­ce horo­ro­vých fil­mů s ratingem R.

Na palubě vesmír­né lodi Covenant panu­je hlu­bo­ké ticho. Posádka a dal­ší 2 tisí­ce duší na palubě prů­kop­nic­ké­ho pla­vi­dla jsou v hlu­bo­ké hiber­na­ci, tak­že umě­lá bytost Walter blou­má chod­ba­mi sama. Loď je na ces­tě k vzdá­le­né pla­ne­tě Origae-6 na opač­né stra­ně gala­xie, kde, jak osad­ní­ci dou­fa­jí, zalo­ží novou základ­nu pro lid­stvo. Klid ale skon­čí, když výbuch blíz­ké hvězdy roz­trh­ne ener­ge­tic­ké plach­ty Covenanta, což vyús­tí v tuc­ty obě­tí a výraz­ně změ­ní směr celé mise.

Přeživší čle­no­vé posád­ky brzy obje­ví něco, co vypa­dá jako nepro­zkou­ma­ný ráj, nepo­ru­še­ný Eden s hora­mi, jejichž vrchol­ky jsou skry­ty v mra­cích a se stro­my tyčí­cí­mi se do ohrom­né výše, a to ve vzdá­le­nos­ti dale­ko men­ší než Origae-6, a co by moh­lo být poten­ci­ál­ně stej­ně živo­ta­schop­né jako domov. To, co našli, je však ve sku­teč­nos­ti tem­ný a smr­tí­cí svět plný nepřed­po­klá­da­ných otá­ček a zvra­tů. Tváří v tvář straš­né hroz­bě, kte­rá pře­sa­hu­je jejich před­sta­vi­vost, se napa­de­ní prů­zkum­ní­ci musí poku­sit o trýzni­vý útěk.

Deset let po udá­los­tech vylí­če­ných ve Scottově trhá­ku Prometheus z roku 2012, se VETŘELEC: COVENANT vra­cí ke koře­nům reži­sé­ro­vy prů­lo­mo­vé ságy. VETŘELEC: COVENANT při­ná­ší jedi­neč­ný děsi­vý pří­běh napl­ně­ný dech berou­cím dob­ro­druž­stvím a oblud­ný­mi nový­mi stvo­ře­ní­mi. V šes­tém dílu této bloc­kbuste­ro­vé série se vizi­o­nář­ský reži­sér při­bli­žu­je k odha­le­ní půvo­du mat­ky všech vetřel­ců, smr­tí­cí­ho Xenomorphu z původ­ní­ho fil­mu.

Ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT hra­jí Michael Fassbender (Prometheus, 12 let v řetě­zech), Katherine Waterston (Steve Jobs, Skrytá vada), Billy Crudup (Na pokra­ji slá­vy, Mission: Impossible III), Danny McBride (Travička zele­ná, Nahoru a dolů) a Demián Bichir. Režie Ridley Scott (Marťan). Scénář John Logan a Dante Harper, pod­le námě­tu Jacka Paglena a Michaela Greena. Produkce Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler a Walter Hill; dis­tri­buce 20th Century Fox. VETŘELEC: COVENANT při­chá­zí do svě­to­vých kin 19. květ­na 2017.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Vetřelec: Covenant


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66574 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72278 KB. | 22.05.2024 - 13:28:13