Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Vítězný benátského filmového festivalu bude mít v květnu premiéru v českých kinech

Vítězný benátského filmového festivalu bude mít v květnu premiéru v českých kinech

P4242318
P4242318
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poprvé v celé his­to­rii fes­ti­va­lu, saha­jí­cí až do roku 1932, si soš­ku Zlatého lva odne­sl doku­men­tár­ní film  Sacro GRA a s ním i jeho reži­sér Gianfranco Rosi. Vítězný sní­mek, sle­du­jí­cí život lidí žijí­cích v blíz­kos­ti hlav­ní doprav­ní tep­ny Grande Raccordo Anulare, kte­rá vede kolem ital­ské met­ro­po­le.

Premiéra fil­mu pro­běh­ne  v pon­dě­lí 5. Května. Film uvi­dí divá­ci v kině Světozor(Praha) Univerzitní kino Scala(Brno), BioCentrál(Hradec krá­lo­vé), Pastiche Filmz(Olomouc) kino Sněžník(Fěčín) a kino Film Europe(Bratislava).  Projekce budou pro­vá­zet také dopro­vod­né akce (hap­pe­nin­gy, dis­ku­se atp.). Dále  bude film uve­den v TV na Film Europe Channel a onli­ne na por­tá­lu DAFilms.cz.

Netradičně, ale hlav­ně aktiv­ně, mohou do fil­mo­vé pre­mi­é­ry vstou­pit také sami divá­ci. Prostřednictvím foto­a­pli­ka­ce MOJE DÁLNICE mají mož­nost emai­lem zasí­lat vlast­ní foto­gra­fie vyprá­vě­jí­cí pří­běhy lidí a míst z cest„jejich“ dál­ni­cí. Náhodná setká­ní na pum­pách, tvá­ře řidi­čů v ran­ních kolo­nách, kra­ji­na orá­mo­va­ná okýn­kem auta, ale i výběr spe­ci­a­lit v dál­nič­ních moto­res­tech, to vše utvá­ří jedi­neč­nou mozai­ku živo­ta na cestách.

Fotky je mož­né poslat jako emai­lo­vou pří­lo­hu na adre­su mojedalnice@sacrogra.cz. Fotodokument je nut­né pojme­no­vat v před­mě­tu zprá­vy. Vybrané foto­gra­fie budou pro­mít­nu­ty během pre­mi­é­ry fil­mu Sacro GRA v pon­dě­lí 5. květ­na od 20.30 hodin v šes­ti čes­kých a slo­ven­ských kinech v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci, Děčíně a Bratislavě!

Fotografie s novi­nář­ské kon­fe­ren­ce

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském webu 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77926 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72281 KB. | 20.05.2024 - 03:14:53