Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?

Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?

West04
West04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už jsme v půl­ce sezó­ny. Konečně díl, kte­rý sto­jí za sle­do­vá­ní a popr­vé jsem si řekl: „OMG – super to jsem neče­kal.“

Během prv­ních třech dílů jsme před­sta­vi­li hlav­ní záplet­ky série, před­sta­vi­li jsme i hlav­ní posta­vy a koneč­ně jsme se dočka­li hod­ně sli­bo­va­né­ho Williama, kte­rý v posled­ním díle před­cho­zí série zajel do země – do výhně a už neví­me, co se s ním sta­lo.

Příběh Dolores je jed­no­znač­ný. Díky její­mu odhod­lá­ní a Fordova napro­gra­mo­vá­ní se vrh­la do reál­né­ho živo­ta, kde se sna­ží pro­sa­dit a zni­čit „vel­ké oko“ mož­né budouc­nos­ti. Její part­ner v boji lid­ský pomoc­ník Caleb se postup­ně sezna­mu­je s tím, že za jeho zka­že­ný život a budouc­nost nemů­že sám, ale že je dost mož­né, že bude tím, kdo udě­lá v lid­ském svě­tě revo­lu­ci.

Prvních třech dílech jsme měli pří­běh vel­mi jed­no­du­chý a tak jsme si pří­běh Dolores i Maeve doce­la dost uži­li. Poslední díl prv­ní polo­vi­ny nás nahlo­dal v tom, že není vše tak jas­né, jak se zdá a Dolores urči­tě pohá­ní něco více než tou­ha po tom, aby se doká­za­la pro­sa­dit v lid­ském svě­tě.  Ale je to i něco jiné­ho, co Forda napadlo, když její osob­nost tvo­řil. Já osob­ně mám názor tako­vý, že Forda urči­tě štva­lo, kam svět míří a během jeho živo­ta se roz­ho­dl, že vytvo­ří Dolores, kte­rá ze své­ho par­ku ute­če a jako jedi­ná bude mít mož­nost změ­nit depre­siv­ní stav reál­né­ho živo­ta, kde jsou všich­ni sle­do­vá­ni a vůbec není jas­né,  co všech­no může udě­lat jed­not­li­vý člo­věk (prá­ce, život…) a jak vlast­ně o živo­tě a smr­ti roz­ho­du­je sám počí­tač.

William je jenom lout­ka, kte­rá se dosta­la do spá­rů své vlast­ní posed­los­ti. A Dolores má pře­u­če­nou ces­tu, kam může dojít. Jenom díky Maeve a Bernardovi urči­tě nedo­kon­čí vše co chtě­la, ale nebu­de to málo. Ford během své­ho živo­ta utvo­řil své nej­do­ko­na­lej­ší dílo, kte­ré jako jedi­né může zni­čit jeho pro­tiv­ní­ka a tím, jak se zdá není William, ale Engerraund Serac, kte­rý dělá co pro to, aby Delos a jeho taj­ná data (o návštěv­ní­cích) zís­kal.

Tentokrát je to cool díl. Dávám mu 90 %


Photo © Home Box Office


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28602 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71962 KB. | 23.07.2024 - 15:55:50