Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %

Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %

West10
West10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Tak nám skon­čil seri­ál. Celých 10 dílů jsme čeka­li na to, až se dozví­me všech­ny věci, na kte­ré  jsme čeka­li. Kdo za vším sto­jí, co všech­no se může stát v par­ku, kde hlav­ní atrak­cí je svět plný robo­tů v divo­kém zápa­dě.

Poslední díl v hodi­ně a půl dlou­hém finá­le koneč­ně vysvět­li­lo vše, co jsme chtě­li poznat. Kdo je to Muž v čer­ném, za co všech­no může Dolores i býva­lá bor­del dáma.

Od kaž­dé chvil­ky jsem oče­ká­val vel­ké pře­kva­pe­ní, a to se také sta­lo. Byli jsme svěd­kem zro­ze­ní Dolores, smr­ti Arnolda, a hlav­ně co všech­no se sta­lo během 35 let, kdy došlo k prv­ní­mu úmr­tí člo­vě­ka v par­ku.

Hvězdné herec­ké osa­ze­ní má v tom­to seri­á­lu opod­stat­ně­ní. Kdo by měl doká­zat hrát hlav­ní­ho tvůr­ce a zakla­da­te­le par­ku? No pře­ci jeden z nej­slav­něj­ších her­ců Anthony Hopkins. Ten má dost zku­še­nos­tí na to, aby vytvo­řil nej­cha­rizma­tej­ší posta­vu v seri­á­lech posled­ní doby.

Kdo by měl zahrát robot­ku Dolores? Těžká to vol­ba, ale ta správ­ná vol­ba padla na býva­lou pří­tel­ky­ni Marilyn Mansona se jmé­nem Evan Rachel Wood. Rachel doká­za­la do své robot­ky Dolores při­nést to pra­vé, aby doká­za­la při­nést lás­ku, krá­su, ale i záhu­bu všem, kte­ří park navští­ví.

Další zku­še­ní her­ci doká­za­li při­nést do svě­ta Westworldu mož­nost, jaká by mož­no byla budouc­nost, kdy­bychom doká­za­li při­vést k živo­tu robo­ty, kte­ré lze ovlá­dat, ale svůj život si nako­nec vybu­du­jí sami.

Režie posled­ní­ho dílu byla svě­ře­na hlav­ní­mu tvůr­ci Jonathanu Nolanovi. Ve spo­lu­prá­ci se svo­jí ženou Lisou Joy doká­za­li zavr­šit prv­ní sezó­nu tak, aby fanouš­ci vše­mož­ných sci-fi seri­á­lů tou­žeb­ně mlsa­li po dru­hé sezó­ně. Jejich dlou­há pří­bě­ho­vá linie doká­za­la pro­po­jit vše­mož­né stříp­ky do doko­na­lé sou­hry, kte­rá se v posled­ním díle vyleš­ti­la na zla­tý kle­not seri­á­lo­vé sezó­ny.

Velkou úlo­hu v seri­á­lu má i hud­ba Ramina Djawadi, kte­rý je znám jako skla­da­tel Hry o trů­ny. Od úvod­ní zněl­ky, kte­rou uva­žu­ji dát do své­ho vyzvá­ně­ní, až po kla­vír­ní sóla, kte­rá dáva­jí celé­mu herec­ké­mu kon­cer­tu všech pat­řič­ných her­ců správ­ný tem­ný nádech.

Z jed­no­du­ché­ho námě­tu, pod­le kte­ré­ho v 70. letech Michael Crichton nato­čil krát­ký hodi­nu a půl dlou­hý film, ve kte­rém byl nej­vět­ší hvězdou Yul Brynner, doká­za­li vytvo­řit tvůr­ci něco neza­po­me­nu­tel­né­ho. Samozřejmě, že se najdou odpůr­ci, kte­ří budou celý seri­ál odsu­zo­vat a hle­dat v něm chy­by. Došlo v něm i k mno­ha pře­táč­kám a vymě­ni­lo se i něko­lik her­ců, než šel seri­ál onli­ne, přes­to se pří­běh pove­dl .

Chtělo by se říct, že se setká­me s vět­ši­nou hlav­ních postav v dru­hé sezó­ně, ale někte­ré už nepo­tká­me. Některé oblí­be­né posta­vy byli zabi­ty (mož­ná) už před­cho­zích dílech a ty nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vy potká smrt v posled­ních minu­tách prv­ní sezó­ny.

Budu rád za dru­hou sezó­nu, sice už někte­ré věci víme, ale stá­le zůsta­lo něko­lik věcí nedo­ře­še­ných. Objevily totiž dal­ší záha­dy, kte­ré je nut­né v dru­hé sezó­ně vyře­šit.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65375 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73532 KB. | 24.04.2024 - 14:38:23