Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět?

Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět?

West05
West05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak by se dalo říct, tvůr­ci se odhod­la­li pře­kro­čit svůj stín a udě­lat tře­tí sezó­nu tou nej­lep­ší. První sezó­na byla o pro­zře­ní, dru­há o ces­tě ven a tře­tí je o lid­stvu. A co Dolores v rám­ci Fordova pro­gra­mo­vá­ní udě­lá a naplá­nu­je, to už je oprav­du vel­ký plán, kte­rý se, jak to tak vypa­dá, dost pove­dl.

Už chá­pu Fordovu mysl, jak to měl naplá­no­va­né. V sou­vis­los­ti se svě­tem, ve kte­rém žil a kte­rý stvo­řil, se roz­ho­dl, že musí udě­lat tak doko­na­lé robo­ty, kte­ří doká­žou lidem, jací by měli být a že musí pro svůj svět něco udě­lat, než aby žili jako slu­ho­vé „bohů“.

První epi­zo­da dru­hé půl­ky tře­tí sezó­ny nám při­nes­la trip k pocho­pe­ní zni­če­né­ho svě­ta moder­ní  budouc­nos­ti, kde si ani člo­věk nemů­že sám ani zavá­zat tka­nič­ku, aby ho někde někdo nesle­do­val (ale­spoň počí­ta­če). Dolores pokro­či­la stá­le blí­že ke své­mu cíli a její cíl se k ní i sám postup­ně při­bli­žu­je. Jde stá­le ale o to, jak je její pro­tiv­ník sil­ný a jak se ona doká­že pora­dit s tím, že se z ní sta­la jed­na z nej­hle­da­něj­ších osob na svě­tě a její nej­vět­ší pří­tel je nej­moc­něj­ším člo­vě­kem na svě­tě, dalo by se říct až „bohem“.

Po dlou­hém pře­mýš­le­ní jsem se roz­ho­dl, že to je nej­lep­ší díl, co jsem zatím viděl. 95 %


Foto: Photo © Home Box Office


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60075 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73494 KB. | 18.04.2024 - 04:08:42