Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %

Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %

West09
West09
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme před­po­sled­ní epi­zo­du z futu­ris­tic­ké­ho par­ku za sebou a čeká nás hodi­nu a půl dlou­hé finá­le.

Tentokrát se jed­ná o vypl­ňo­va­cí  pří­běh, kte­rý potvr­zu­je, že na nás čeká nej­lep­ší díl, ve kte­rém se mno­ho věcí vyře­ší. Určitě se obje­ví dal­ší otáz­ky, kte­ré na nás počka­jí k vyře­še­ní v už plá­no­va­né dru­hé sezó­ně.

Tento pří­běh pro­běh­lo něko­lik potvr­ze­ní teo­rií, kte­ré fanouš­ci čeka­li. Příběh se postup­ně vyjas­ňu­je a je jas­né, že si tvůr­ci dali zále­žet na mno­ha pro­vá­za­ných pří­bě­zích, něko­li­ka tajem­ných pře­kva­pe­ní a hlav­ně si dali zále­žet s pro­vá­za­nos­tí navzá­jem pro­po­je­ných pří­bě­hů z minu­los­ti a pří­tom­nos­ti. Hlavním spo­je­ním mezi minu­los­tí - pří­tom­nos­tí a při­pra­vo­va­ným vel­kým pří­bě­hem je „robot­ka“ Dolores, se kte­rou jsme pro­ži­li vět­ši­nu z před­chá­ze­jí­cích dílů. Její pro­vá­za­nost s tvůr­ci, Mužem v čer­ném i s Fordem je v tom­to dílu vyjas­ně­ná.

Představení nové­ho pří­bě­ho­vé linie v robo­tím v par­ku bude urči­tě vel­ko­le­pé, v Maeve se urči­tě pro­je­ví nové napro­gra­mo­va­né vlast­nos­ti a ve spo­leč­nos­ti s novým part­ne­rem, zlým kov­bo­jem (Rodrigo Santoro), udě­lá  v are­á­lu vele­ní futu­ris­tic­ké­ho par­ku něko­lik dal­ších akcí a pře­kva­pe­ní.

Myslím, že nás čeká hod­ně pře­kva­pe­ní a hod­ně akce. Desátý díl bude reží­ro­vat pří­mo Jonathan Nolan, kte­rý se svým bra­t­rem Christopherem Nolanem, pat­ří mezi reži­sér­skou a sce­náris­tic­kou špič­ku.

Těším se na posled­ní epi­zo­du, budu urči­tě dob­ře potě­šen z mno­ha dal­ších pře­kva­pe­ní a neo­če­ká­va­ných činů, o něž se urči­tě posta­rá nejen Maeve, ale zřej­mě i Dolores, kte­rá se od klid­né far­mář­ské dcer­ky, kte­rá se sta­rá pou­ze o svůj zevněj­šek a far­mu své­ho otce, změ­ni­la na drs­nou wes­ter­no­vou ženu, kte­rá sto­jí za nej­vět­ší­mi záha­da­mi par­ku.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28633 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73504 KB. | 24.04.2024 - 14:49:04