Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

DMF 2
DMF 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V minu­lých dnech zača­lo natá­če­ní nové čes­ké kome­die pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Dominka Landsmana DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA. V hlav­ních rolích ori­gi­nál­ní­ho pří­bě­hu otce na mateř­ské dovo­le­né se před­sta­ví JIŘÍ MÁDL a TEREZA RAMBA. Do kin při­jde Deníček moder­ní­ho fot­ra kon­cem led­na 2021.

V dal­ší rolích uvi­dí­me řadu před­ních čes­kých her­ců. Rodiče Dominika / Jiřího Mádla si zahra­jí Pavla TomicováOndřej Malý, rodi­če Nataši/ Terezy Ramby Lucie BenešováRoman Zach. V roli Natašina nápad­ní­ka a Dominikova soka uvi­dí­me Lukáše Hejlíka, dále také Lucii Polišenskou, Ivana Luptáka, Andreu Hoffmannovou nebo Roberta Jaškowa.

Někdy vás život náhod­ně dosta­ne do situ­a­ce, kte­rou neče­ká­te, ale musí­te se s ní vyrov­nat jako chlap! Nataša a Dominik se neplá­no­va­ně sta­nou rodi­či. Nataša, úspěš­ná desig­nér­ka hra­ček pro děti, doká­že rodi­nu lépe finanč­ně zabez­pe­čit, a tak se dohod­nou, že hlav­ní část péče o novo­ro­zen­ce pře­vez­me jako otec na mateř­ské dovo­le­né Dominik. Ten při­stu­pu­je k úko­lu s poně­kud naiv­ní před­sta­vou, že mu poskyt­ne dosta­tek času napsat koneč­ně kni­hu, kte­rou dlou­ho plá­nu­je. Chyba láv­ky! Dominik musí vyna­lo­žit veš­ke­rou vyna­lé­za­vost, aby během prv­ní­ho roku vůbec zvlád­nul péči o malé­ho Čeňka, z níž se chví­le­mi stá­vá boj o pře­ži­tí. Díky sou­ži­tí s malým člo­víč­kem však také obje­ví, kolik podob může mít lás­ka…

Kniha Deníček moder­ní­ho fot­ra vznik­la na zákla­dě úspěš­né­ho blo­gu, kte­rý spi­so­va­tel Dominik Landsman zalo­žil s pří­cho­dem prv­ní­ho dítě­te. Po vydá­ní v roce 2014 se sta­la best­selle­rem a dočka­la se dal­ších pokra­čo­vá­ní. Deníček moder­ní­ho fot­ra je celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem Jana Haluzy, kte­rý je záro­veň i auto­rem scé­ná­ře.

Herec Jiří Mádl, kte­rý hra­je fil­mo­vé­ho Dominika musel od počát­ku jako jeden z mála nero­di­čů v hlav­ním týmu zvlád­nout prá­ci s dět­ským herec­kým part­ne­rem. „Mám děti rád, mys­lím, že mlu­vím jejich jazy­kem, a tak jsem rád, že to mohu koneč­ně vyu­žít. Děti jsou fajn a já se na kaž­dou scé­nu s tím malý moc těším,“ říká Jiří Mádl.

Produkce vybí­ra­la pro roli malé­ho Čeňka z téměř stov­ky dětí na zákla­dě foto­gra­fií, čty­ři­cet capar­tů jich pak vidě­la naži­vo. Vzhledem k tomu, že pří­běh se ode­hrá­vá na plo­še prv­ní­ho roku Čeňkova živo­ta, zahra­jí si ve fil­mu tři děti odpo­ví­da­jí­cí pro­mě­ňu­jí­cí se podo­bě Čeňka.

Více na Kritiky.cz
Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit? Phil, Claire, Jay nebo šprtka Alex – na televizní obrazovky se opět vrací zvláštní rodinný...
Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny Sara Sandeva – poprvé u Zdeňka Trošky v záporné roli Nová pohádka Zdeňka Trošky Zakle...
Příjemnější a bezpečnější jízda s Osram Cool Blue Intense Když výrobce světelných zdrojů Osram vyvíjel nejnovější prototypy autožárovek do před...
Late Night – Recenze – 20% Tvrdá a arogantní Katherine (Emma Thompson) je úspěšnou moderátorkou televizní talk show Late...
Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a ...

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fresh Lobster Ludvíka Marečka, kopro­du­cen­ty jsou spo­leč­nos­ti Flamesite, CinemArt, Dana Voláková a Fénix Film. Hlavním part­ne­rem fil­mu je tele­vi­ze Nova.

Deníček moder­ní­ho fot­ra uve­de do kin CinemArt, pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na 21.ledna 2021.


Foto: Vojtěch Resler


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky9. května 2023 Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16689 s | počet dotazů: 290 | paměť: 70247 KB. | 01.12.2023 - 23:39:42