Kritiky.cz > 2023 > Květen > 26

Warcraft: První střet - Zklamání a válka v Azerothu: Warcraft filmovou adaptací nedosahuje očekávání

Po dlou­hé době míru se do kra­ji­ny Azerothu vrá­ti­la opět vál­ka. Poté, co Gul’dan (Daniel Wu) pomo­cí Fel magie ote­vře por­tál do země lidí, při­ná­ší s sebou prv­ní vár­ku orků s úmys­lem... Read more »

Motýlek

Originálního Motýlka jsem nevi­děl a při­znám se, že jsem o něm ani nikdy nesly­šel, tak­že za Remake jsem vlast­ně rád a byť srov­ná­vat nemo­hu, tak samot­ný film na mě roz­hod­ně udě­lal dojem.... Read more »

Všechny cesty vedou do hrobu

Million ways to die in the West by moh­lo mít podti­tul Million ways to kill humour. Počáteční barev­né sce­né­rie z divo­ké­ho zápa­du ve vás navna­dí atmo­sfé­ru dob­rých wes­ter­nů, aby Vás... Read more »

Mercy Black (2019)

Obětuj jí bolest a tro­chu krve a ona se ti za to odmě­ní. Běda však, když nespl­níš svůj slib! Před pat­nác­ti lety byly Marina a její kama­rád­ka Rebecca umís­tě­ny do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny.... Read more »

The Covenant

Guy Ritchie a jeho válečná pecka Covenant ! Kdo má rád tyhle moderní válečné vřavy z Afghanistánu, tak zde nebude rozhodně zklamaný. Sice to příbuzné bratry žánrově nepřevyšuje, ale... Read more »
Stránka načtena za 3,12456 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47836 KB. | 20.05.2024 - 04:55:18