Kritiky.cz > 2023 > Květen > 13

Jacob (2011)

Smrt sest­ry udě­lá z retar­do­va­né­ho hro­motlu­ka doslo­va vraž­dí­cí mon­strum a běda tomu, kdo se mu při­ple­te do ces­ty! Od chví­le kdy Lawrence Kell zdě­dil sta­rý dům a našel v pod­la­ze sta­rou okult­ní kni­hu,... Read more »

M3GAN (2022)

Tahle robo­tic­ká panen­ka nové gene­ra­ce má svůj vlast­ní netra­dič­ní způ­sob jak vycho­vá­vat a chrá­nit svou svě­řen­ky­ni!  Při auto­ne­ho­dě v horách při­jde osmi­le­tá Cady o oba rodi­če. Opatrovnictví se ujme sest­ra její mat­ky... Read more »

Prey (2022)

Indiánská léči­tel­ka a nezku­še­ná lov­ky­ně se musí posta­vit mimo­zem­ské­mu Predátorovi v sou­bo­ji na život a na smrt… Děj fil­mu se ode­hrá­vá roku 1719 na Velkých plá­ních, kde žije mla­dá dív­ka – léči­tel­ka... Read more »

MS v hokeji: sestřih nejvtipnějších momentů ve vysílání České televize

Pojďme zase jed­nou zabrouz­dat do hoke­jo­vé­ho ryb­níč­ku. U pří­le­ži­tos­ti 87. svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu v nej­rych­lej­ší kolek­tiv­ní hře, kte­rý prá­vě odstar­to­val, jsme si pro vás při­pra­vi­li sestřih těch nej­ku­ri­óz­něj­ších momen­tů a nej­hu­mor­něj­ších situ­a­cí našich sta­rých... Read more »
Stránka načtena za 2,59516 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47663 KB. | 20.05.2024 - 03:58:08