Kritiky.cz > 2023 > Květen > 14

Udělej to jako racek. Vy... se na to! podtitul- Jak jsem (téměř) přestala být milá

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Jste nespo­ko­je­ni, nedo­ká­že­te se brá­nit dru­hým lidem, chce­te změ­nu? Neumíte se hádat a radě­ji ustu­pu­je­te? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Udělej to jako racek. Vy...... Read more »

Awaken (2015)

Řada zná­mých tvá­ří ješ­tě nezna­me­ná ces­tu k úspě­chu. Zvláště když vám film nabíd­ne dosti jalo­vou podí­va­nou s tro­chou té akce a nási­lí… Kickboxerka Billie se vydá­vá hle­dat svou ztra­ce­nou sest­ru. Padne však... Read more »

Hypotéza lásky-senzace TikToku

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Hypotéza lás­ky, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní.  Read more »
Stránka načtena za 2,95613 s | počet dotazů: 184 | paměť: 46815 KB. | 21.06.2024 - 18:45:32