Kritiky.cz > 2023 > Květen > 22

Film „Avenue of the Giants“, natáčený v Praze jako „Lucky Man“, se dokončuje v Los Angeles

Film Avenue of the Giants, dra­ma z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­ré se loni v létě natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce pod názvem „Lucky Man“, skon­čil ve Spojených stá­tech, hlá­sí... Read more »

Zvyšte svoji křížovkářskou úroveň s online slovníkem!

V dneš­ní digi­tál­ní době, kdy se stá­le více zába­vy a infor­ma­cí pře­sou­vá na inter­net, není divu, že i tra­dič­ní zába­va jako kří­žov­ky našla své mís­to na webo­vých strán­kách. Pro fanouš­ky kří­žo­vek... Read more »

David Michie: Zákon karmy

Před čte­ná­řem se roz­pro­stře rych­lý, ale moud­rý pří­běh. Představte si, že svět se najed­nou změ­ní a vše, co udě­lá­te, nač pomys­lí­te, pro­jde pověst­nou kar­mou a oka­mži­tě vám vydá výsle­dek. Dobrý, nebo... Read more »

Air: Zrození legendy

Feel good sportovně laděná retro žánrovka s fajn herci, úžasnou hudbou, chytrým scénářem a zábavným tempem, která mi náladou připomínala Moneyball. Příběh se na první pohled může zdát nezajímavý,... Read more »
Stránka načtena za 2,40323 s | počet dotazů: 176 | paměť: 47430 KB. | 21.04.2024 - 20:29:58