Kritiky.cz > 2023 > Květen > 03

Strážci Galaxie Vol. 2 - Přeplácaná oddychovka plná postav, které nejsou využity

Strážci nema­jí pev­ně daný pří­běh, jejich děj sestá­vá z něko­li­ka bitev po celé gala­xii, pří­pad­ně ješ­tě řeší rodin­né otáz­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Star-Lorda (Chris Pratt). Pokud si však dob­ře vzpo­mí­nám, řešil film... Read more »

Duna: Část druhá má první trailer

Pokračování sci-fi epo­su Duna od reži­sé­ra Denise Villeneuva koneč­ně dosta­lo svůj prv­ní trai­ler. Film, kte­rý je adap­ta­cí dru­hé polo­vi­ny stej­no­jmen­né kni­hy Franka Herberta, nava­zu­je na udá­los­ti prv­ní­ho dílu, kdy... Read more »

Výměna manželek: MMA zápasník Gábor Boráros se představí v premiérovém dílu

Výměna man­že­lek je oblí­be­ná rea­li­ty show, kte­rá nabí­zí mož­nost nahléd­nout do cizích domác­nos­tí a sle­do­vat půso­be­ní man­žel­ky v náhrad­ní rodi­ně. Každého dílu se účast­ní dvě rodi­ny, kte­ré si za finanč­ní odmě­nu... Read more »

#DP204: Sebevražedný oddíl: Dostaňte Jokera!

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Brian AzzarelloKresba: Alex MaleevIniciativa DC Black Label se nám v Česku představila hned několika grafickými romány. Na nejnovějším z nich, akčním bijáku “Sebevražedný oddíl:... Read more »

#DP204: Sebevražedný oddíl: Dostaňte Jokera!

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Brian AzzarelloKresba: Alex MaleevIniciativa DC Black Label se nám v Česku představila hned několika grafickými romány. Na nejnovějším z nich, akčním bijáku “Sebevražedný oddíl:... Read more »

Kosmo

Počinů obsahující vydařenou satiru je v Česku jako šafránu. Tady se to ale povedlo, a tak jsme svědky vtipného, svérázného a ne zrovna povedeného vesmírného letu, který je ještě... Read more »

Hrana zlomu

Emil Křížka ukřižoval, umučil a upálil Phoenixe na Hranici! Češi se snaží o něco jiného, ale tady jde vidět, že nám to absolutně nejde, nesedí. Raději zpátky k těm... Read more »

AKA

Kameraman Ztracené kulky si přizval slavného Albana Lenoira a natočil gangsterký debut, za který se rozhodně stydět nemusí. Je to slušná jízda! Mám slabost pro francouzské filmy ať jde... Read more »
Stránka načtena za 3,11924 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47871 KB. | 24.05.2024 - 03:36:31